Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

<br />

DSP

14 kwietnia 2016 - Na obchodach w Gnieźnie

Goliński akcent na 1050. rocznicy

1050 lat temu przedstawiciel rodu Piastów - książę Mieszko I przyjął chrzest, co symbolicznie uznawane jest przez historyków za swoiste położenie podwalin pod nasze państwo i tym samym zaliczenie formującej się Polski w poczet schrystianizowanych krajów Europy. Dla uczczenia tej ważnej rocznicy, w roku 2016 w całej ojczyźnie odbywały się cykliczne uroczystości, mające na celu przywrócenie pamięci o tak ważnym wydarzeniu z 966 r.

Kulminacja obchodów przypadała na dni od 14. do 16 kwietnia 2016 r. zarówno w Gnieźnie jak i Poznaniu. Przyświecało im wymowne w swojej treści hasło: „Gdzie chrzest, tam nadzieja”.

Na uroczystościach w pierwszej stolicy Polski miała swój akcent także Golina, w tym swoista delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego. W jubileuszowej Mszy św. w prastarej katedrze z udziałem Episkopatu Polski, Prezydenta RP - Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, marszałkami Sejmu i Senatu uczestniczyli m.in. ks. proboszcz Andrzej Urbański, s. Laurencja Chodźko SDP i s. Elizeusza Golak SDP z golińskiej Wspólnoty Sióstr Opatrzności Bożej oraz Przemysław Ciesielski. Eucharystii przewodniczył Legat Papieski kardynał Pietro Parolin Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Słowo Boże wygłosił prymas Polski abp Wojciech Polak. Ponadto ważnymi punktami jubileuszowej Eucharystii były odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, posłanie misjonarzy i pożegnanie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Na zakończenie warto dodać, że gnieźnieńskie uroczystości z 14 kwietnia 2016 r. w doskonały sposób posłużyły podkreśleniu rangi i wielkiego znaczenia Chrztu Polski, który wywarł niezatarte znamię na przyszłych pokoleniach i szeroko pojętej kulturze, nauce i zapewne całej późniejszej tradycji.Przemysław Ciesielski
fot. Natalia Ciesielska,

harcerz Łukasz,
 Przemysław Ciesielski.Wróć do spisu treści