Misjonarki z Kamerunu - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Misjonarki z Kamerunu

Foto galeria

S. Regina KOZIOŁ CSDP
Pochodzi z Podstolic k/Krakowa. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1986 r. Na misje do Kamerunu wyjechała w 1999 r., kiedy to Zgromadzenie nasze otwierało pierwszą palcówkę misyjną w Afryce. Posługuje na misji w Essiengbot, gdzie jest odpowiedzialna za misyjną Szkołę Podstawową i przedszkole. Zajmuje się pracą pastoralną i katechizacją. Organizuje spotkania z dziećmi w Parafii, w dekanacie a także w diecezji. Prowadzi także spotkania z dziewczętami w ramach pracy powołaniowej. Zajmuje się także prowadzeniem adopcji serca dzieci, zwłaszcza sierot i dzieci z rodzin wielodzietnych. We Wspólnocie pełni posługę przełozonej.

S. Celestyna PUDŁO CSDP
Urodziła się w Janowie Lubelskim. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1979 r. Na misje do Kamerunu wyjechała w 1999 r. Pracuje tam jako pielęgniarka. W latach 1999-2008 posługiwała na misji w Essiengbot, a następnie na misji w  Ayos. Dzięki jej zaangażowaniu wybudowany został ośrodek zdrowia. Obecnie służy chorym w nowym ośrodku zdrowia, będąc jednocześnie przełożoną Wspólnoty.S. Danuta ZIOMEK CSDP
Urodziła się w Józefowie k. Biłgoraja. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1990 r. Do Kamerunu wyjechała w 1999 roku i do 2002 roku pracowała w misji Essiengbot, zajmując się pracą pastoralną. Następnie od 2002 do 2006 roku pracowała w misji Ayos zajmując się pracą pastoralną a także prowadząc pracownię szycia i haftu. Kolejne dwa lata to misja w Essiengbot. Pracowała tam z kobietami i dziewczętami w  pracowni haftu i szycia.  Od 2008 roku ponownie pracuje w Ayos, zajmując się formacją dziewcząt i kobiet. Prowadzi pracownię kroju, szycia i haftu, gdzie zatrudnienie otrzymuje ok. 50 kobiet i dziewcząt.S. Anuncjata WASZEWSKA  CSDP
Pochodzi z Warszawy. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1996 r. Do Kamerunu wyjechała w 2007 roku. W latach  2007 - 2012 pracowała jako pielęgniarka na misji w Essiengbot. W latach 2012-2013 posługiwała jako pielęgniarka na misji w Ayos, zajmując się także młodzieżą zagubioną moralnie. Utworzyła grupę modlitewną Przyjaciół Opatrzności Bożej, wspierającą dziewczęta i kobiety oddające się prostytucji. W 2013 roku powróciła do Essiengbotu, gdzie posługuje w Ośrodku Zdrowia jako pielęgniarka, i zakrystianka w miejscowym kościele. Od 2016 r. jest koordynatorka wszystkich katolickich Ośrodków Zdrowia w diecezji Doume.


S. Dariusz DĄBROWSKA CSDP
Pochodzi z Wesołej na Podkarpaciu. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1992 r. Do Kamerunu wyjechała w 2003 r. W latach 2003 – 2006 pracowała na misji w Essiengbot, prowadząc pracownię haftu i szycia. W latach 2006 – 2013 pracowała na misji w Ayos. Uczyła haftu w Centrum formacyjnym dla dziewcząt, pracowała też jako zakrystianka w kościele i prowadziła grupę Coop Mond – dzieci świata. W 2013 r. na dwa lata powróciła do Polski, by w 2015 r. znów zatęsknić za czarnym lądem. Powróciła na misję do Ayos i tam posługuje do dziś.

Wróć do spisu treści