Misjonarki z Japonii - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Misjonarki z Japonii

Foto galeria


S. Mirosława JAMRÓZ CSDP
Urodziła się i wychowała na Podkarpaciu. Tam usłyszała głos powołania i w 1973 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu 1973 r. W Japonii pracuje od 1984 r.. Do 1991 roku pracowała w Domu Prowincjalnym Księży Salezjanów w Yotsuya (Tokio); następnie do 2013 r. w Misji Katolickiej w Aboshi (Osaka), gdzie siostry prowadziły przedszkole, a od 2013 roku powróciła do Tokio –  Nakameguro. Pracuje z dziećmi w katolickim przedszkolu w Himonia prowadzonym przez Księży Salezjanów. Od 2018 r. pracuje w przedszkolu w Aioi.

S. Emanuela GÓRA CSDP
Pochodzi z Krzemienia k/Janowa Lub. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1990 r. Od 2001 r. pracuje w Japonii. Do 2009 r. przebywała w Tokyo, a obecnie pracuje w przedszkolu św. Teresy w misji katolickiej w Aioi – diecezja Osaka.S. Lucylla KLUKOWSKA CSDP
Pochodzi ze Sterdyni na Podlasiu. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1977 r. Do Japonii wyjechała w 1995 r., gdzie od 1995 r. pracuje jako przedszkolanka w katolickim przedszkolu św. Teresy prowadzonym przez Siostry, na misji w portowym mieście Aioi na wyspie Honsiu. Posługuje też w kościele parafialnym, w Aioi jako organistka.  
S. Kamila KOWALENKO CSDP
Pochodzi z Podlasia. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej i już jako juniorystka wyjechała do Japonii, gdzie pracuje od 1991 r. Do 2001 r. przebywała w Tokyo - Nakameguro, najpierw jako studentka a następnie katechetka. Obecnie jest dyrektorką przedszkola w Aioi na wyspie Honsiu.  

S. Sylwestra MAZUREK CSDP
Urodziła się i wychowała na Podlasiu (Kąkolewnica). Pierwsze śluby w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej złożyła w 1974 r. Rozpoczęła studia w KUL w Lublinie, zgłaszając się jednocześnie do pracy misyjnej w Japonii. Po roku nauki przerwała studia i w 1976 r. wyjechała jako pierwsza z naszych Sióstr na misje do Japonii. Pracuje tam do dziś. Była wychowawczynią i dyrektorką przedszkola katolickiego w Aboshi (diecezja Osaka), uczyła w sobotniej szkole przygotowując dzieci do I Komunii św. oraz dorosłych do chrztu św. Od 2013 r. posługuje w Tokyo – Nakameguro, pracując wśród kobiet, które doznają przemocy.

S. Kazimiera PITAK CSDP
Pochodzi z Podkarpacia. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1981 r. Na misjach w Japonii pracuje od 1985 roku. W latach 1987 do 2013 pracowała jako wychowawczyni w katolickim przedszkolu w Aboshi w diecezji Osaka. Obecnie pracuje w przedszkolu prowadzonym przez Księży Salezjanów w Tokio – Himonia.

S. Jordana SKAKUJ CSDP
Pochodzi z Janowa Lubelskiego. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1976 r. W Japonii pracuje od 1984 roku. Do 1990 r. posługiwała jako pielęgniarka w Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych w Tokyo – Nakameguro, a następnie jako pielęgniarka w Domu Starców w Tokio – Yoga. We Wspólnocie zakonnej pełni funkcję przełożonej Wspólnoty.

S. Agnieszka BUJNOWICZ CSDP
Pochodzi z Łodzi. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1999 r. Na misjach w Japonii przebywa od 2007 r. Obecnie pracuje jako katechetka w katolickim Gimnazjum i Liceum p.w. św. Józefa w Kanagawa ken – Yokohama shi w Tokyo.

Wróć do spisu treści