Juniorat - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Juniorat

Foto galeria
W Irenie od 23 do 28 lutego 2019 r. odbył się zimowy zjazd Junioratu. Siostra Mistrzyni Zdzisława Swoboda w trosce o rozwój w powołaniu zaplanowała wyjątkowy czas dla 6 Juniorystek: z Grodziska Maz., Przemyśla, Łąki i Lublina. W formacji i drodze ku dojrzałości, która nigdy się nie kończy towarzyszyli nam również zaproszeni Kapłani. W poniedziałek przyjechał Ks. Dr Jerzy Król, który w połączeniu doświadczenia pedagogicznego, teologicznego i duszpasterskiego skierował nas ku aspektom wychowania, które w pełni wyraża się w miłości, wolności i bezkompromisowej walce z grzechem. We wtorek Ks. Dr. Michał Mierzwa przez konferencje i nabożeństwo również skierował nas ku samowychowaniu w obrazowym przekazie przez budowę domu według modelu św. Sebastiana Pelczara. Codzienne towarzyszenie i konferencje S. Mistrzyni również ubogacały nas w trosce o wszechstronny rozwój osobowości we wszystkich wymiarach życia człowieka, który jeśli ma właściwie ukształtowaną duchowość wtedy w całości jest dobrze uformowany. Oprócz intelektualnego wymiaru zjazd był również okazją do wspólnej integracji, odpoczynku i rekreacji. Wchodząc w głębie usłyszanych treści pomagał nam również czas osobistej modlitwy, a w szczególności czas pustyni oraz wspólnego dzielenia. Był to bardzo potrzebny czas naszego wspólnego rozwoju oraz budowania juniorackiej wspólnoty.
s. Irena Łuka

Wróć do spisu treści