Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

<br />

Foto galeria > Jubileusze

23 czerwiec  Przemyśl - Złoty Jubileusz
s. Marietty Hełmińskiej i s. Mariuszy Krzysztoń

Dnia 23 czerwca br. w przemyskiej Wspólnocie świętowałyśmy Złoty Jubileusz życia zakonnego
s. Marietty Hełmińskiej i s. Mariuszy Krzysztoń. Podczas Eucharystii, której przewodniczył
ks. Wojciech Szarek wraz z najbliższą rodziną Sióstr Jubilatek dziękowałyśmy dobremu Bogu za Ich dar życia, powołania i wierności Chrystusowi. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii  ks. Wojciech rozwinął myśl: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,23).

Następnie Siostry Jubilatki wraz z całą wspólnotą  odnowiły śluby zakonne, a po komunii świętej odśpiewałyśmy uroczyste Te Deum. W życzeniach składanych Siostrom Jubilatkom ich życie zostało porównane i zamknięte w Tajemnicach Różańca św. : radosnych, światła i bolesnych. Przed Siostrami "Tajemnice Chwalebne", w których spotkają się z Jezusem Zmartwychwstałym ponieważ "Chrystus Zamrtwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja". Podkreślona została także ofiarna służba Sióstr w Zgromadzeniu i ważniejsze chwile z Ich życia. Ten dzień upłynął w duchu wdzięczności Bogu wyrażając to w modlitwie, słowie, śpiewie i życzliwości okazanej Siostrom.

Siostrom Jubilatkom na dalsze lata życia zakonnego całym sercem życzymy mocnego trwania przy Chrystusie Panu i Oblubieńcu oraz opieki Matki Bożej

Wróć do spisu treści