Golina - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Golina

DSP
Posyłam cię do dzieci osieroconych
Dzieci z Oazy dzieci Bożych w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie przedstawiły 20 listopada br. krótką inscenizację pod tytułem ,,Posyłam cię do dzieci osieroconych!”. Przedstawienie nawiązywało do postaci Matki Założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej Sługi Bożej Antoniny Mirskiej w związku ze zbliżającą się 117. rocznicą jej śmierci.
Charyzmatem Matki Antoniny była opieka nad kobietami upadłymi moralnie oraz dziećmi pozbawionymi rodziców. Mali aktorzy ukazali, że ten rodzaj cierpienia i biedy również dzisiaj jest bardzo aktualny. W dobie kiedy liczy się bardziej ,,mieć” niż ,,być” osoba Matki Antoniny jest pięknym wzorem jak spieszyć z pomocą i dobrym słowem tym, którzy ich potrzebują.
Anielska radość w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
W piątek 28 października 2022 r. na korytarzach Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie już od rana można było zobaczyć uczniów i nauczycieli w… bieli. Wielu spośród nich przywdziało strój anioła, aby tym sposobem podkreślić ważność uroczystości Wszystkich Świętych.
Wspomniany wyżej dzień rozpoczął radosny korowód dzieci i nauczycieli na cmentarz parafialny koordynowany przez katechetkę s. Immakulatę Podczasiak. Tam wikariusz ks. Artur Kazecki wygłosił okolicznościowe słowo, a przedstawiciele klas zapalili znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. W szkole natomiast na przerwach rozbrzmiewały słowa znanych piosenek: ,,Taki duży, taki mały’’, ,,Każdy może być święty”, ,,Jestem rybakiem Pana”. Został również rozstrzygnięty konkurs na klasowego anioła. Każdy wybrany otrzymał upominek.
Przeżywaniu tego dnia towarzyszyło radosne przesłanie: ,,Cukierek i dobry uczynek”. Dzieci z Oazy Dzieci Bożych przygotowały niespodzianki dla nauczycieli, pracowników i uczniów. Były nimi słodycze z przesłaniem zapraszającym do czynienia dobra. Ponadto grono pedagogiczne otrzymało w prezencie piękne, gipsowe aniołki.
Dzień ,,Anielskiej Radości” poprzedziły okolicznościowe lekcje religii, których tematy brzmiały: ,,Mój Przyjaciel Anioł Stróż” i ,,Jak modlili się Święci?”. Ich dopełnieniem były tzw. Santakarty z wizerunkiem osoby ulubionego świętego, które wykonali uczniowie z klas III b i III c.
Na Oazie Modlitwy w Żyrardowie k. Warszawy
W dniach od 14 do 16 października 2022 r. uczniowie z klas: III b, III c, V a i VI ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wraz z s. Immakulatą Podczasiak CSDP i panią Anną Wicińską wzięli udział w Oazie Modlitwy w Żyrardowie k. Warszawy.
Nasza piętnastoosobowa grupa dołączyła do dzieci z diecezji łowickiej. Spotkaniu przewodniczył moderator ks. Sylwester Bernat. Dzięki życzliwości Prezydenta Żyrardowa Lucjana Chrzanowskiego i dyrektor Marzenny Marjańskiej wszyscy uczestnicy spotkania znaleźli zakwaterowanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.
W ramach tegorocznej oazy dzieci uczestniczyły we wspólnych spotkaniach w małych grupach, codziennej modlitwie i zabawach, pogłębiły wzajemne relacje i nawiązały nowe znajomości.
Po dwudniowym spotkaniu wróciły do swoich domów z nadzieją na kolejny wyjazd, który ma się odbyć wiosną przyszłego roku.
s. Immakulata Podczasiak
Pielgrzymka do Niepokalanowa na VI Spotkanie Dzieci
Dzieci z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie pod opieką katechetki s. Liliany Sochy często biorą udział w różnego typu pielgrzymkach, wyjazdach i wycieczkach z duchowym przesłaniem. W sobotę 17 września 2022 r. wzięły udział w VI Ogólnopolskim Spotkaniu Dzieci w Niepokalanowie (archidiecezja warszawska), któremu przyświecało hasło „Święty Franciszek – rycerz pokoju”.
Modlitewną integrację młodych z różnych zakątków Polski rozpoczęła wspólnotowa Eucharystia, której przewodniczył bp Wojciech Osial – biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Później był czas na ciepły posiłek i wiele ciekawych atrakcji m.in. szlak rycerski, kącik plastyczny, zabawy i konkursy sprawnościowe, dmuchańce, wata cukrowa..., a wszystko pod czułą opieką Niepokalanej. Dodatkowo uczestnicy spotkania mogli wyśpiewać Bogu chwałę podczas koncertu „Małego Chóru Wielkich Serc”.
Dodać należy, że jak co roku była też możliwość wstąpienia w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, które założył św. Maksymilian M. Kolbe. Ponadto każdy uczestnik spotkania otrzymał figurkę św. Franciszka.
Przemysław Ciesielski
Oaza pod okiem Opatrzności Bożej
W dniach 28.06-14.07.2022 r. s. Immakulata Podczasiak wraz z grupą dziewczynek z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie uczestniczyła w rekolekcjach Oazy Dzieci Bożych II stopnia diecezji łowickiej. Opiekę duszpasterską nad grupą sprawowali kapłani: ks. Sylwester Bernat i ks. Tomasz Staszewski. Rekolekcje poprzedziła wizyta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach, skąd po Eucharystii cała grupa udała się do domu wypoczynkowego w Ochotnicy Górnej. Każdego dnia dzieci uczestniczyły w Eucharystii, rozważały jedną z tajemnic różańca świętego, wspólnie się modliły, spożywały posiłki, brały udział w grach i zabawach.
Uczestnicy rekolekcji brali udział w górskich wycieczkach, zwiedzić zamki w Czorsztynie i Nidzicy. Dodatkową niespodzianką była wycieczka do Szczawnicy i wizyta u Sióstr Opatrzności Bożej, gdzie uczestnicy rekolekcji doświadczyli szczególnie miłego przyjęcia w Domu ,,Pod Opatrznością”. Wysłuchali tam również krótkiej konferencji na temat powstania i działalności naszego Zgromadzenia.
Czas spędzony w Ochotnicy Górnej był okazją do pogłębienia wiary i ożywienia pragnienia czytania Pisma Świętego. Uczestnicy Oazy zgodnie stwierdzili, że w tym czasie doświadczyli troski i miłującej opieki Bożej Opatrzności.
Serdeczne ,,Bóg zapłać!” wszystkim, którzy wsparli nas materialnie i duchowo.
s. Immakulata Podczasiak
SŁUGA BOŻA MATKA ANTONINA MIRSKA
W 200. rocznicę urodzin
28 lipca minie 200 lat od przyjścia na świat założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej Matki Antoniny Mirskiej. Mimo, że życie jej nie oszczędzało, nie załamała się, całą ufność pokładała w Panu. Potrafiła żyć w myśl zawołania: „Nic ponad miłość Chrystusa”. Całym sercem i z pełnym oddaniem służyła chorym, potrzebującym i zepchniętym na margines społeczny.
Dla przypomnienia życia i posługi tej zapewne przyszłej błogosławionej, s. Liliana Socha CSDP wraz z grupą dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie zorganizowała okolicznościowe przedstawienie pt. „Droga do świętości sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej”.
Młodzi artyści swoje zdolności aktorskie zaprezentowali w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej. W spektaklu, który został przygotowany na kanwie historii życia Matki Antoniny (począwszy od Przemyśla po Lwów na Rodatyczach kończąc), szczególny nacisk położono na odwołanie się do jej głęboko religijnego posłannictwa i misji wobec „rzuconych” w przepaść nędzy i upadku moralnego.
Życie założycielki Sióstr Opatrzności Bożej, które dla przypomnienia od ponad 77 lat posługują w Golinie, to doskonały dowód na to, że warto poświęcać się dla bliźniego.
Módlmy się za jej przyczyną słowami: „Sługa Boża, Matko Antonino – założycielko Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej uproś nam dar ufnego zawierzenia Bogu, aby nic nie przedkładać w życiu ponad miłość Chrystusa”.
KONKURS PLASTYCZNY KLAS PIĄTYCH
Z pamięcią o św. Janie Pawle II
18 maja minęła 102. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II. Dla przypomnienia osoby Ojca Świętego piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem katechetki s. Liliany Sochy wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci”. Ich zadaniem było przygotowanie portretów najwybitniejszego z rodu Polaków.
Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone i wyróżnione okolicznościowym dyplomem przez dyrektor szkoły Ewę Kutnik. W gronie zwycięzców znaleźli się: Kinga Kaiser (Vc), Eryk Pawłowski (Va) i Marcel Tarczewski (Va).
Wspomniany konkurs plastyczny był bardzo dobrym sposobem na to, by wyrazić pamięć i wdzięczność św. Janowi Pawłowi II za to, co wniósł w życie ludzi z całego świata.
Przemysław Ciesielski
Konkurs plastyczny „Baranek Wielkanocny”
Jednym z elementów tradycji chrześcijańskiej jest wielkanocny koszyczek, a w nim baranek – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Aby podkreślić jego wymowę w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie odbył się z inicjatywy katechetki s. Immakulaty Podczasiak konkurs plastyczny zatytułowany ,,Baranek Wielkanocny”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 0-III. Do udziału w konkursie dołączyły także dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie: Antoni Orzechowski (kl. I), Malwina Kobojek (kl. II) i Aleksander Orzechowski (kl. III).
Dzieci wykazały niezwykłą inwencję twórczą; przyniosły baranki wykonane z takich materiałów jak: plastelina, masa solna, makaron, popcorn, włóczka, styropian, wata, piórka czy patyczki do uszu.
Po długich obradach nauczycielskie jury w składzie: Małgorzata Iwińska i Małgorzata Karpińska wybrało zwycięskie prace. Oto lista zwycięzców:
I miejsce – Ada Michalak (kl. III b),
II miejsce – Dawid Graczyk (kl. I b),
III miejsce – Gabriela Nowak (kl. II c),
wyróżnienie – Julian Balcerzak (kl. III a).
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu gratyfikację w postaci cząstkowej oceny celującej. Uczniom klas 0-III dziękujemy za udział w plastycznej rywalizacji.
s. Immakulata Podczasiak,
Przemysław Ciesielski
LEKCJE RELIGII O ŻYCIU ZAKONNYM
„Tajemnica powołania leży w Sercu Boga...Dlatego tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg.”
Kardynał Stefan Wyszyński
W pierwszym tygodniu lutego w Kościele powszechnym obchodziliśmy ustanowiony przez papieża św. Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji s. Immakulata Podczasiak przeprowadziła w klasach I-III oraz VI okolicznościowe katechezy poświęcone powołaniu zakonnemu. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wysłuchali opowiadania o życiu sióstr. Obejrzeli też prezentację multimedialną poświęconą osobom konsekrowanym. Mogli też zadać swojej katechetce pytania dotyczące życia zakonnego.
Dodatkowo szóstoklasiści pisali listy do siostry zakonnej. Natomiast młodsi uczniowie wykonali prace plastyczne, spośród których kilka (wybranych przez nauczyciela plastyki Marka Wendta), zostały nagrodzone kolorowanką i gratyfikacją w postaci cząstkowej oceny celującej. Ich oryginalne w swoim wykonaniu i przekazie obrazki można obejrzeć na tematycznej wystawie znajdującej się na szkolnym korytarzu.
s. Immakulata Podczasiak
WYJĄTKOWE JASEŁKA
Cud Betlejemskiej Nocy
W każdych jasełkach pojawiają się wątki, mające uwrażliwić współczesnego człowieka na wielki dar Boży, którym było ofiarowanie światu Zbawiciela. To właśnie one pozwalają uświadomić oglądającym znaczenie i wielkość tej radosnej chwili przeżytej ponad dwa tysiące lat temu.
Po raz kolejny w dobie pandemii i wprowadzonych restrykcji nie było możliwe wystawienie misterium bożonarodzeniowego w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w tradycyjnej formie. W tej sytuacji ratunkiem okazał się być Internet i opublikowany w tym medium film pt. „Cud Betlejemskiej Nocy”, który powstał według zamysłu s. Liliany Sochy.
Tegoroczne jasełka odegrała grupa dzieci, młodzieży i nauczycieli, wspieranych przez sympatyków. Wystąpili w nich: trzymiesięczny Leon Kraska (Dzieciątko Jezus), Magdalena Mielcarek-Mirek (Maryja), Piotr Jabłoński (Józef), Agnieszka Chabros (Miriam), Justyna Szczot (Rebeka), Bogumiła Kowalska (Kupująca szopkę), Liliana Czajkowska, Jan Chabros, Kamil Nowak (Królowie), Irena Elantkowska (Królowa Śniegu), wicedyrektor Justyna Sieczkowska, Jolanta Krawczyk, Aneta Nowak Iwona Kasprzak (Pasterze), Maja Bandarz, Paulina Sławska, Julia Piekarska, Agnieszka Maze, Natalia Szczot, Zuzanna Perlińska, Gabriela Pytlewicz, Lena Ignaczak (Anioły).
Przedstawienie odbyło się na tle dekoracji, o wykonanie której zadbała s. Liliana wraz z Magdaleną Mielcarek-Mirek i Agnieszką Dzwoniarską.
Efekt końcowy widać na filmie nagranym przez Daniela Jóźwiaka, który można obejrzeć w tym miejscu: https://www.youtube.com/watch?v=RACnYuq_uDQ.
***
Przemysław Ciesielski
***
Serdecznie dziękuję WSZYSTKIM zaangażowanym w przygotowanie i organizację tegorocznych jasełek.
s. Liliana Socha
IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT…
… i nauczajcie wszystkie narody
„Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały,
złącz się z chórami
niebios zastępów wspaniałych.
Harfa i róg niech zagra: Któż jest jak Bóg!,
by krańce ziemi słyszały.”
/fragm. tradycyjnej pieśni/
„Spotkaliśmy Jezusa, więc głośmy” to hasło 95. Światowego Dnia Misyjnego i następującego po nim Tygodnia Misyjnego. Właśnie w tym czasie Kościół Powszechny przypomina o solidarności z tymi, którzy nie mieli jeszcze szansy poznać Dobrej Nowiny, a wraz z nią doświadczyć bezgranicznej miłości Boga.
W związku z powyższym s. Liliana Socha CSDP wraz z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie przygotowała inscenizację, która dotyczyła historii dzieci z różnych kontynentów oraz wielorakich aspektów posługi misyjnej św. Teresy z Lisieux i św. Jana Pawła II. Inscenizacja zatytułowana „Dzieci a głoszenie światu Ewangelii” została nagrana w celu zaprezentowania jej na lekcjach religii w Tygodniu Misyjnym.
Podsumowanie niniejszego artykułu niech stanowią słowa przedstawiciela Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp. Szymona Stułkowskiego: „Żebyśmy mogli sobie przypomnieć, że na mocy Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy zaproszeni i powołani do dzielenia się wiarą. Musimy mówić o tym, że spotkaliśmy Jezusa i dlatego Go głosimy”.
Na marginesie…
Efekty pracy naszych uczniów można było zobaczyć w 95. Światowy Dzień Misyjny podczas niedzielnej Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie.
Przemysław Ciesielski
I KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ
Śpiewając, chwalili Boga
„Ten kto śpiewa, dwa razy się modli” – napisał niegdyś św. Augustyn. Prawdę tych słów udowodniły dzieci z klas II i III ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, które wzięły udział w I Konkursie Piosenki Religijnej ,,Jesteś Radością mojego życia”.
Trzynaścioro uczniów, pod kierunkiem rodziców, zaśpiewało wybrane przez siebie utwory. Zostały one nagrane, a później przesłane organizatorce muzycznej rywalizacji s. Immakulacie Podczasiak CSDP.
Następnie filmiki trafiły do jury konkursu (nauczycieli Justyny Szczot, Agnieszki Pakuły i Przemysława Ciesielskiego), które wyłoniło laureatów konkursu.
Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
  • I     miejsce Rafał Dreslerski (II b, ,,Góry do góry”),
  • II     miejsce Zuzanna Sochacka (II c, ,,Jesteś Królem”),
  • III     miejsce Jakub Szelewski (II c, ,,Abba Ojcze”),
  • wyróżnienie     I stopnia Julia Kubisiak (III a, ,,Chleba z nieba”),
  • wyróżnienie     II stopnia Laura Nowak (III a, ,,Jesteś Królem”).
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody m.in. płytę zespołu Małe TGD.
Serdecznie gratulujemy!
Pozostali uczniowie, biorący udział w konkursie: Adam Wawrzyniak (II a), Alicja Budek (II c), Zofia Maze (II c), Bartłomiej Klichowski (II c), Julian Balcerzak (III a), Maja Zamiara (III a), Karolina Wojciechowska (III b) i Oliwia Wójcik (III c) otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
s. Immakulata Podczasiak
Anielska Radość” 2021
Wesoło, po prostu niebiańsko w szkole
W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego przygotowania do ,,Anielskiej Radości” rozpoczęli dużo wcześniej.
Młodzi z Oazy Dzieci Bożych samodzielnie ozdabiali upieczone przez życzliwą panią pierniczki, które zapakowali, a następnie rozdali swoim nauczycielom.
W celu przybliżenia prawdy o obcowaniu świętych i powołaniu do świętości s. Immakulata Podczasiak przeprowadziła w kilku klasach lekcje religii, na której najmłodsi poznali życie młodych osób wyniesionych na ołtarze. Wykonali też papierowe aureole, symbolizujące wezwanie do bycia przyjacielem Boga.
W piątek 29 października 2021 r. przy wejściu do budynku „A” pojawił się ogromny plakat anioła wykonany przez mamę jednego z uczniów. Tego dnia dzieci i nauczyciele mogli poczuć się jak mieszkańcy niebios poprzez zrobienie sobie zdjęcia w anielskim przebraniu.
Z samego rana, dzieci z klasy I b wraz opiekunami wyruszyły na cmentarz parafialny, gdzie modliły się i zapaliły znicze m.in. na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Ponadto w klasach I-III oraz w V c, VI a i VII a przeprowadzony został konkurs na „Najwspanialszego Klasowego Anioła”. Uczniowie przygotowali plakaty przedstawiające wybranego przez siebie kolegę lub koleżankę, który na co dzień i od święta charakteryzuje się wyjątkowymi cechami: uśmiechem, życzliwością, cierpliwością, dobrym sprawowaniem oraz odwagą. Klasowy Anioł otrzymał nagrodę, a klasa, która go wybrała słodkości i obrazki naszych niebieskich stróżów.
Również najmłodsi z grup przedszkolnych „Biedronki”, „Pszczółki” i „Motylki” zostali obdarowani obrazkami i cukierkami.
Wspomnieć należy, iż młodzi z Oazy Dzieci Bożych (II b, II c, III b, IV a, V b i V c) chętnie wspomagali s. Immakulatę w śpiewie, roznoszeniu słodyczy, a przede wszystkim… w anielskiej radości 😊.
To był na pewno niezapomniany dzień.
s. Immakulata Podczasiak
KREATYWNIE NA RELIGII
O marzeniach Pana Boga
Jak odgadnąć marzenia Pana Boga? – takie pytanie stanowiło klucz do tematu, nad którym zastanawiali się pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie podczas lekcji religii.
Na początku uczniowie wysłuchali opowiadania o stworzeniu świata. Później pod kierunkiem s. Immakulaty Podczasiak CSDP zastanawiali się nad marzeniami Pana Boga. Stwierdzili m.in., że Najwyższy pragnie, aby wszyscy ludzie byli szczęśliwi i żyli w pokoju oraz wzajemnej miłości. Jeden z uczniów dowodził, że Pan Bóg chciałby jeszcze raz zamieszkać na ziemi. Inni mówili, że marzeniem Stwórcy jest rodzina, w której wszyscy są razem. Pojawiały się również wypowiedzi, że Pan Bóg chce, aby wszyscy się modlili i chodzili do kościoła.
Następnie pierwszoklasiści wykonali rysunki przedstawiające marzenia Boga. Najpiękniejsze prace plastyczne zostały nagrodzone oceną celującą.
s. Immakulata Podczasiak
BŁOGOSŁAWIONY PRYMASIE TYSIĄCLECIA, …
… módl się za nami!
Kardynał Stefan Wyszyński nazywany Prymasem Tysiąclecia to jeden z największych autorytetów moralnych minionego wieku. Był aktywnym organizatorem życia społecznego Polaków w okresie powojennego zniewolenia komunizmem. Angażował się w szerzenie kultu maryjnego. Opracował tekst „Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego”. Zadbał również
o przygotowanie obchodów Milenium Chrztu Polski. Żył i posługiwał w myśl zawołania: „Soli Deo” – „Jedynemu Bogu”. 12 września 2021 r. z woli papieża Franciszka został włączony
w poczet błogosławionych.
Dla upamiętnienia hierarchy mającego szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, katechetka s. Liliana Socha CSDP przygotowała montaż słowno-muzyczny
„Życie i posłannictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego”
.
W realizacji tego ciekawego pomysłu zaangażowali się uczniowie (Mikołaj Hatłas, Julia Mikuła, Kinga Kaiser, Alicja Kubsik Jan Chabros, Nikodem Kapuściński, Łukasz Piasecki) i nauczyciele (Magdalena Mielcarek-Mirek, Paulina Kubsik) ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie we współpracy z Agnieszką Chabros.
Efekty ich przygotowań można było zobaczyć na Mszach św. dokładnie w dzień beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej.
Dodatkowo inscenizacja została nagrana, celem zaprezentowania jej jako doskonałego materiału dydaktycznego na lekcjach religii w tygodniu po pamiętnym wydarzeniu
z 12 września. Film można obejrzeć, klikając:
Na zakończenie dodać należy, iż wspomniany montaż artystyczny był doskonałym sposobem na przypomnienie tak zacnej dla naszego narodu postaci, która na trwałe wpisała się między innymi w historię Kościołów włocławskiego i gnieźnieńskiego, czyli rodzin diecezjalnych tak ważnych dla golińskiej parafii.
Przemysław Ciesielski
PRZEDSTAWIENIE FATIMSKIE
Wyjątkowy dar dla MARYI z okazji Dnia Matki
13 maja 2021 r. minęła 104. rocznica objawień fatimskich. Trojgu pastuszków w Portugalii ukazała się Matka Boża, prosząc, aby codziennie się modliły o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.
Z okazji tej rocznicy dzieci z klasy II a ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie podczas katechezy prowadzonej przez s. Immakulatę Podczasiak CSDP obejrzały krótki film tematyczny i wykonały kukiełki, które następnie wykorzystały w krótkich inscenizacjach opowiadających o wydarzeniach sprzed 104 lat. Stały się one darem dla najlepszej z Matek – Maryi z okazji Dnia Matki.
Zabawa w spontanicznie zaaranżowany teatrzyk pomogła dzieciom utrwalić zdobytą wiedzę i rozwinąć często skrywane talenty plastyczne i aktorskie.
Zapraszamy do obejrzenia filmików obrazujących efekty pracy drugoklasistów na www.spgolina.edu.pl.
s. Immakulata Podczasiak CSDP
PRACE PLASTYCZNE CZWARTOKLASISTÓW
Święty Janie Pawle II pamiętamy o Tobie!
18 maja minęła 101. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II. To właśnie nasz Ojciec Święty zapisał się na kartach historii jako wyjątkowy człowiek, który bezgranicznie poświęcił się Bogu i ludziom. Pamiętamy go z licznych nauk, spotkań i pielgrzymek. Mimo, że w tym roku minęło 16 lat od jego śmierci, to cały czas jest wspominany, chociażby przy okazji kolejnych rocznic wiążących się z jego życiem.
Dla przypomnienia osoby Ojca Świętego czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie przygotowali pod kierunkiem s. Liliany Sochy CSDP ciekawe portrety Jana Pawła II.
Każdy z nich był sposobem na to, by wyrazić naszą pamięć i wdzięczność Janowi Pawłowi II za to, co wniósł w życie wielu tysięcy ludzi.
Przemysław Ciesielski
CZAS WEWNĘTRZEGO ODRODZENIA
Z wielkanocną radością w sercach
Wielkanoc jest czasem otuchy i nadziei, który przynosi wszystkim radość, wzmacnia ducha i pomaga w wewnętrznej przemianie. Przede wszystkim jednak przypomina każdemu z nas o odradzaniu się naszej wiary dzięki łasce Chrystusa.
Potwierdzenie niniejszych słów można znaleźć w scence rodzajowej „Cud Wielkiej Nocy” odegranej przez grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie według pomysłu s. Liliany Sochy CSDP.
W kluczowe dla spotkania ze Zmartwychwstałym role wcielili się: Natalia Tomczak, Mikołaj Hatłas, Jan Chabros, Nikodem Kapuściński, Kinga Kaiser, Kinga Dąbrowska oraz jej mama Magdalena.
Efekt końcowy przygotowań wielkanocnej inscenizacji widać na filmie, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy na stronie: www.spgolina.edu.pl.
Przemysław Ciesielski
Z POMOCĄ DZIECIOM AFRYKI
Podsumowanie „pączkowej” akcji
„Wyślij pączka do Afryki” to akcja charytatywna Fundacji Kapucyni i Misje, której celem od lat jest pozyskanie środków na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Zebrane w ten sposób pieniądze zostają co roku przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację, opiekę medyczną, słodycze oraz wsparcie sierot i tamtejszych wspólnot.
Przypomnijmy, w tym roku do wsparcia misyjnej fundacji przyłączyli się także uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Począwszy od Popielca aż do 25 marca zbierali do swoich skarbonek datki na rzecz potrzebujących z Afryki.
Wszystkie zgromadzone w ten sposób pieniądze (850 zł) zostały przesłane przez szkolną koordynatorkę przedsięwzięcia – s. Lilianę Sochę CSDP, na konto Fundacji Kapucyni i Misje.
Cieszy fakt, że akcja znalazła spore grono zainteresowanych tym konkretnym dziełem miłosierdzia. Włączyli się w nie uczniowie naszej szkoły, ich rodzice, ale także dyrektor Ewa Kutnik, burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, radni – Anna Kapturska i Janusz Mirek, pracownicy miejscowego urząd miejskiego oraz mieszkańcy Sołectwa Spławie.
Przemysław Ciesielski
***
Serdecznie dziękuję WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, którzy włączyli się bezinteresownie w materialne wsparcie akcji charytatywnej „Wyślij pączka do Afryki”.
s. Liliana Socha CSDP
***
W dodatku…
Za czynne zaangażowanie w zbożne przedsięwzięcie oraz pomoc finansową mieszkańcom Czadu i Republiki Środkowej Afryki darczyńcy otrzymali od organizatorów okolicznościowe podziękowanie.
KONKURS PLASTYCZNY W KLASACH I-III
Palma – symbol zwycięstwa i polskiej tradycji
Palma jest symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią i światła nad ciemnością. Chrześcijanom przypomina uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, zapowiadający jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Dla podtrzymania pięknej polskiej tradycji, wiążącej się z niedzielą poprzedzającą Święta Wielkanocne, dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wzięły udział w konkursie plastycznym ,,Najpiękniejsza palma”. Pomysłodawczynią twórczej rywalizacji była s. Immakulata Podczasiak CSDP. Uczniowie, przygotowując prace z pomocą swoich rodziców, wykazali się nie lada kreatywnością. Do wykonania kolorowych palm wykorzystali przeróżne materiały. W wielu przypadkach były one zaskakujące i przesądzające o ich oryginalności.
Jury pod przewodnictwem Liliany Czajkowskiej miało trudny orzech do zgryzienia przy wyłonieniu zwycięzców. Spośród 31 zdjęć prac nadesłanych drogą internetową wybrano trzy najpiękniejsze.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I MIEJSCE – Julian Balcerzak (kl. II a),
II MIEJSCE – Julia Piekarska (kl. III a),
III MIEJSCE – Oskar Koliński (kl. I c).
Gratulujemy!
Na zakończenie nadmienić trzeba, że wszystkie dzieci zostały nagrodzone cząstkową oceną celującą z religii. Laureaci po powrocie do szkoły otrzymają nagrody rzeczowe.
s. Immakulata Podczasiak CSDP
Requiescat in pace!
Wspomnienie o s. Klementynie
W środę 10 marca, opatrzona sakramentami św., zasnęła w Panu s. Klementyna, która związana była z golińską parafią przez ponad 30 lat.
Siostra Klementyna (Jadwiga) Walczak CSDP, córka Nepomucena i Marianny z domu Kubiak, urodziła się 5 czerwca 1932 r. w Wierzchach (parafia Wyszyna k. Turku, diecezja włocławska).
W Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej przeżyła ponad 65 lat. Pierwszą profesję złożyła 31 lipca 1958 r., a śluby wieczyste 31 lipca 1964 r.
W zakładach prowadzonych przez Zgromadzenie pracowała jako pomoc przy pokutnicach (Bytom), krawcowa (Irena, a później Wodzisław Śląski) oraz opiekunka (Łąka DPS). Podejmowała również posługę zakrystianki (Piszczac, Golina) i katechetki (Żelechów, Wiśniew, Golina, Lądek).
Siostra Klementyna związana była z golińską parafią przez ponad 30 lat. Do naszego miasta przybyła 7 lipca 1983 r. Przez 4 lata łączyła funkcje katechetki oraz zakrystianki w kościele pw. św. Jakuba Apostoła, będąc jednocześnie przełożoną miejscowej wspólnoty Sióstr Opatrzności Bożej. Później zgodnie z decyzją władz zakonnych opuściła Golinę. Siostra Klementyna powróciła do naszego miasta w sierpniu 1993 r. Wtedy to podjęła pracę katechetki w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego.
Po przejściu na emeryturę s. Klementyna pozostała w Golinie, gdzie dopóki stan zdrowia jej na to pozwalał, pomagała miejscowym siostrom w pracach domowych, a w razie potrzeby również
w zakrystii kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej, w którego dedykacji 19.10.1986 r. wzięła udział. Współpracowała z kolejnymi proboszczami - ks. prałatem Kazimierzem Bocianowskim, ks. prałatem Marianem Górskim i ks. kanonikiem Andrzejem Urbańskim.
W ostatnich latach życia niosła krzyż choroby i cierpienia, które powoli odbierały jej siły.
W listopadzie 2020 r. z powodu konieczności zapewnienia całodobowej opieki, została przeniesiona z Goliny do Domu Opatrzności Bożej w Irenie k. Zaklikowa (woj. podkarpackie), skąd odeszła do Pana w południe 10 marca 2021 r.
Msza św. pogrzebowa za śp. s. Klementynę została odprawiona 12 marca 2021 r. (piątek) o godz. 10.30 w tamtejszej kaplicy zakonnej. Po Eucharystii ciało zmarłej zostało złożone w grobowcu sióstr na cmentarzu w Zaklikowie.
W Golinie Msza św. za śp. s. Klementynę została odprawiona w niedzielę 21 marca br.
***
Siostro Klementyno, niech Miłosierny Bóg da Ci pić ze Źródeł Wody Życia za dary Twojego życia, powołania oraz posługi Jemu samemu i ludziom.
***
Serdecznie dziękuję s. Pawle Wojtaszek CSDP i s. Laurencji Chodźko CSDP za pomoc
w opracowaniu powyższego artykułu.
Przemysław Ciesielski
ROZWIJAMY DZIEŁA MIŁOSIERDZIA
Jak zamienić „pączka” na pomoc dzieciom z Afryki?
Fundacja Kapucyni i Misje prowadzi od lat akcję charytatywną, która ma na celu pozyskanie środków na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Przyświeca jej wymowne hasło – „Wyślij pączka do Afryki”. Zebrane pieniądze zostają przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację, opiekę medyczną, słodycze oraz wsparcie sierot i tamtejszych wspólnot.
W tym roku do wsparcia misyjnej fundacji przyłączyli się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Począwszy od Środy Popielcowej aż do 25 marca zbierać będą do swoich skarbonek datki z symbolicznie rozumianego „pączka” na rzecz potrzebujących z Afryki. Każdy, nawet najmniejszy grosz, bardzo się liczy i jest na wagę złota.
Zebrane w ramach tej akcji pieniądze zostaną przesłane 26 marca br. przez szkolną koordynatorkę przedsięwzięcia – s. Lilianę Sochę CSDP na konto Fundacji Kapucyni i Misje, która finansuje projekty dla potrzebujących.
Zachęcamy do wsparcia wspomnianej akcji.
Przyłącz się i TY, a wspólnie zrobimy wiele dobrego. Rozwiniemy kolejne dzieło miłosierdzia!
Przemysław Ciesielski
„BÓG JEST MIŁOŚCIĄ…”
Religijny wymiar walentynek
,,Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” – tak pisze w swoim Liście św. Jan Apostoł. Warto przypomnieć właśnie te słowa w momencie, kiedy tuż przed dniem św. Walentego, mali i duzi ślą sobie życzenia.
12 lutego 2021 r. klasa II a ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, inspirując się pomysłem katechetki s. Immakulaty Podczasiak CSDP, przygotowała w czasie lekcji religii kartki walentynkowe z życzeniami dla dyrekcji i nauczycieli klas I-III. Do każdej z nich dołączona została złota myśl – przypomnienie o tym, że kocha nas KTOŚ wyjątkowy i wspaniały, kto pamięta o swoich dzieciach nie tylko przy okazji święta, ale w każdym momencie życia.
Później imienne kartki walentynkowe trafiły do rąk adresatów. Wręczeniem niespodzianek zajęli się Maria Szubińska i Julian Balcerzak pod opieką Justyny Dzieran.
Takie świętowanie walentynek było okazją do wdzięczności i gestów dziecięcej życzliwości wobec drogich im sercu nauczycieli oraz wychowawców.
s. Immakulata Podczasiak
O NARODZENIU PANA JEZUSA

Jasełka też mogą być online
Nie ulega wątpliwości, że panująca pandemia i wiążący się z nią reżim sanitarny w znaczący sposób ograniczyły możliwość zwyczajowego przekazu wielu przedsięwzięć.
W związku z powyższym także odegranie jasełek (przedstawień opowiadających o przyjściu Pana Jezusa na świat) nie mogło odbyć się w tradycyjnej formie.
Biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności, dzieci z kl. II a ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie przy pomocy rodziców i ich wychowawczyni Arlety Skibińskiej, kierując się prośbą katechetki s. Immakulaty Podczasiak CSDP, przeniosły swój świąteczny występ do sieci.
Tym sposobem dowiodły, że przedstawienie o Bożym Narodzeniu nawet w dobie epidemii może dotrzeć do wielu odbiorców drogą online, nie tracąc przy tym nic ze swojego uniwersalnego przesłania.
Zapraszamy do obejrzenia jasełek.
Przemysław Ciesielski
SNULI WIGILIJNE OPOWIEŚCI
 
Tradycje związane z Bożym Narodzeniem są silnie ugruntowane w polskiej tożsamości narodowej.
W wyjątkowy sposób nawiązują one do sceny z groty, w której przyszedł na świat Pan Jezus. Jedną z form scenicznych przypominających o tym ważnym dla ludzkości wydarzeniu są jasełka.
 
W dobie pandemii i wprowadzonych restrykcji nie było możliwe wystawienie jasełek w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. W tej sytuacji ratunkiem okazał się być Internet.
 
Uczniowie: Natalia Tomczak (Matka Boża), Anna Szwacińska (Anioł), Maja Natywo (Pastuszek), Kewin Leszczak (Pastuszek), Agata Przybyła (Anioł), Roksana Kołodziejczyk (Anioł) i Karol Nowak (św. Józef), przy pomocy rodziców i naszego absolwenta Alana Tomczaka, zainspirowani pomysłem katechetki s. Liliany Sochy CSDP, przygotowali jasełka online zatytułowane „Opowieści wigilijne”.
 
Nasi uczniowie w przepięknych strojach odegrali swoje role, snując świąteczne historie. Efekt końcowy wszystkich zaangażowanych w nagranie widać na załączonym filmie, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.
   
Przemysław Ciesielski
WIERSZE W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ
Dla naszej Ojczyzny…
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski
11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po ponad 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.
Z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z inicjatywy katechetki – s. Immakulaty Podczasiak CSDP, dzieci z klasy II a ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie oraz ich rodzice włączyli się w przygotowanie krótkiego filmu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci z dumą i szacunkiem przypomniały w nim, co dla nas Polaków stanowi największą wartość.
Oprócz recytacji wierszy o tematyce patriotycznej, uczniowie wykonali także prace plastyczne utrwalające w ich sercach wymowne w swojej treści hasło: „BÓG, HONOR, OJCZYZNA”.
O wielkim zaangażowaniu drugoklasistów w przygotowanie materiału można się przekonać, oglądając załączony film, do czego serdecznie zapraszamy.
s. Immakulata Podczasiak CSDP,
Przemysław Ciesielski
RADOŚNIE W SZKOLE
Aniołem być…
Msze święte za tych, co poprzedzili nas w drodze do wieczności, a także składane wypominki przypominają nam o listopadowych dniach refleksji nad naszym życiem, które zmienia się, ale się nie kończy. Mimo ogarniającej nas wtedy zadumy, nie powinniśmy zapominać o radości płynącej z nadziei i wiary w chwałę nieba.
Od kilku lat, tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie ogarnia „ANIELSKA RADOŚĆ”.
30 października 2020 r., mimo ograniczającej wszystkich pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego, wspomniana akcja, choć w zmienionej formie, to jednak przebiegła sprawnie, nie tracąc przy tym nic ze swojego charakteru i przesłania. Z wiadomych przyczyn nie było wesołego korowodu wiodącego na cmentarz parafialny, ale pozostał gromki śpiew piosenek – „Taki duży, taki mały może świętym być…” i „Każdy może być święty” w wykonaniu naszych najmłodszych uczniów. Tym razem rozbrzmiewał on nie na szkolnych korytarzach, ale w obrębie sal lekcyjnych. Nikogo nie dziwiło wszechobecne, wesołe świętowanie w bieli. Dodatkowo w każdym oddziale wybrano klasowego anioła.
Warto dodać, że do przedsięwzięcia włączyli się w trybie online uczniowie z klas starszych. Swoją aktywność w akcji potwierdzili wykonaniem tematycznych prac plastycznych. Ponadto dyrekcja i nauczyciele otrzymali od dzieci z III a i III c własnoręcznie przygotowanych, imiennych, duchowych stróżów.
Dobrze, że „ANIELSKA RADOŚĆ” koordynowana przez katechetkę – s. Immakulatę Podczasiak CSDP, znalazła wśród społeczności Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie tych, którym na sercu leży dążenie do osiągnięcia świętości.
Przemysław Ciesielski
POMOC GŁODUJĄCYM DZIECIOM W WENEZUELI
Do misyjnej puszki „grosik” wrzuć…
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dąży do służby bliźniemu w najodleglejszych zakątkach świata. Pomaga też w budowaniu poczucia solidarności, tak duchowej, jak i materialnej, szczególnie tym najmłodszym w tzw. krajach głodujących.
W tym roku w akcję niesienia finansowej pomocy najbardziej potrzebującym na misjach włączyła się także społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem katechetki – s. Liliany Sochy CSDP. Udało się zebrać 300 zł. Kwota ta została przesłana do siedziby głównego organizatora, jako forma wsparcia głodujących dzieci w Wenezueli.
Za tak hojny dar serca na ręce siostry katechetki przesłano pakiet misyjnych gadżetów wraz z okolicznościowym podziękowaniem zawierającym bardzo wymowne w swoim przesłaniu słowa: Niech radość z dzielenia się wiarą i darem materialnym z najmniejszymi tego świata będzie Waszą mocą w codzienności…
Przemysław Ciesielski
Źródło: https://dzieciom-misji.missio.org.pl
NARODOWE CZYTANIE „BALLADYNY”

Docenili piękno dramatu Juliusza Słowackiego
Narodowe Czytanie – to akcja, która ma na celu zachęcenie naszych rodaków do sięgania po słynne dzieła wybitnych pisarzy – i to nie tylko od święta. W tym roku wszyscy chętni zmagali się z tekstem „Balladyny”.
Mimo pandemii, w tę wielką, powszechną inicjatywę, której patronowała Para Prezydencka, wpisała się także społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Z zachowaniem reżimu sanitarnego fragmenty dramatu romantycznego wieszcza we własnej interpretacji (oprócz dyrekcji, grupy nauczycieli i uczniów) przeczytały także katechetki – s. Liliana Socha CSDP
i s. Immakulata Podczasiak CSDP.
Dopełnienie szkolnej odsłony Narodowego Czytania były okolicznościowa wystawa dotycząca „Balladyny” w jej różnych wersjach oraz tematyczna gazetka. Nie lada gratką było też stemplowanie uczniowskich zeszytów pamiątkową pieczęcią.
Na zakończenie warto dodać, że wspomniany wyżej nietuzinkowy sposób spojrzenia na głośne czytanie, przypomniał uczniom o potrzebie dbałości o nasz rodzimy język i narodową tożsamość. Pozwolił na nowo docenić piękno „Balladyny” autorstwa Juliusza Słowackiego – patrona szkoły, którego 171. rocznicę urodzin obchodziliśmy w przeddzień Narodowego Czytania.
Przemysław Ciesielski
Z PAMIECIĄ W SERCU!

Wiersze w podzięce św. Janowi Pawłowi II
W biografii Karola Wojtyły, późniejszego św. Jana Pawła II, przeczytamy mnóstwo ciekawych, niejednokrotnie zaskakujących i zadziwiających informacji. Jedną z nich jest ta dotycząca jego zainteresowań szeroko pojętą literaturą, które przejawiał od młodzieńczych lat. Spod jego pióra wyszło wiele wspaniałych utworów poetyckich i dramatycznych. Do dziś są one podziwiane za kunszt i bogatą tematykę.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem s. Immakulaty Podczasiak CSDP we współpracy z: czwartoklasistką ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, ks. Arturem Kazeckim, i rodzicami – postanowili upamiętnić papieża Polaka w sposób bliski jego sercu – poetyckim słowem. Wszystko to za sprawą recytacji wierszy o tym wyjątkowym świętym, które zostały nagrane, a później połączone w jeden, wyjątkowy film.
Przemysław Ciesielski
W 100. ROCZNICĘ URODZIN ŚW. JANA PWAŁA II
Pamiętamy i dziękujemy!
Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła. Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II.
/ks. kard. Stanisław Dziwisz/
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem: s. Liliany Sochy CSDP, Kingi Bąkowskiej i Przemysława Ciesielskiego wzięli udział w cyklu inicjatyw upamiętniających Jana Pawła II – NAJWIĘKSZEGO z rodu Polaków. Uczestniczyli w lekcjach online religii poświęconych, przygotowali portrety papieża i poświęcone jego życiu prezentacje multimedialne oraz wzięli udział w inicjatywie #ThankYouJohnPaul2, polegającej na publikacji w mediach społecznościowych wpisów, zdjęć czy krótkich filmików z podziękowaniami dla naszego Ojca Świętego.
Kwintesencją podjętych inicjatyw mogą być słowa wiersza Huberta Przybyły z kl. VIII a, napisanego specjalnie na obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły:
JAN PAWEŁ II
Wadowice – osiemnasty maja.
Przychodzi na świat dziecko ubrane w szlachetność i miłość.
Jego oczy uśmiechnięte od pierwszego dnia.
Jego wiara silniejsza niż niszczący strach.
Szesnasty października tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego roku,
na watykańskim niebie ujawnia się dym biały jak styczniowy śnieg.
Głosy milionów przybyłych witają polskiego papieża.
Euforia, radość, łzy i modlitwy – świat ujrzał nową głowę rzymskokatolickiego Kościoła.
Podróżnik – w górach idealnie mu było.
Poza tym w Afryce misję spełnił i świadczył o Boga istnieniu.
Obrońca polskiej ziemi.
Ten, co zasiał ziarno nadziei w Polakach, by wygrali ze swoim wrogiem.
Czemu te lata z Nim tak szybko mijały?
Czemu Jego twarz teraz tylko na obrazach?
Modlić się warto o Jego opiekę nad nami.
Nasz Święty Jan Paweł II…
oprac. Przemysław Ciesielski
Z JASEŁKAMI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Jak nieść radość starszym i chorym?
Święta Bożego Narodzenia kojarzą się każdemu z nad wyraz ciepłą atmosferą radującą nasze wnętrze.
Dla pokrzepienia serc, dodania otuchy i głoszenia dobrej nowiny o przyjściu na świat Zbawiciela uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem s. Liliany Sochy CSDP udali się do Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie. Tam spotkali się z jego mieszkańcami. W trakcie złożonej wizyty zaprezentowali im jasełka pt. „Droga do Betlejem”. Później wspólnie z nimi kolędowali.
Wyjazd do Zagórowa, który odbył się 9 stycznia 2020 r., był dla dzieci okazją do spotkania się z chorymi i starszymi przeżywającymi jesień życia, do sprawienia im radości i do wewnętrznego ubogacenia.
Przemysław Ciesielski
***
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie Ewie Kutnik za pomoc w organizacji naszego wyjazdu do Zagórowa oraz Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie Sylwii Pawlickiej za życzliwość, słodki podarunek i miłe przyjęcie w progach tamtejszej placówki.
s. Liliana Socha CSDP wraz z grupą jasełkową
JASEŁKA W SZKOLE
Jak wygląda Twoja droga do Boga?
W każdym przedstawieniu jasełkowym pojawiają się wątki, mające uwrażliwić współczesnego człowieka na wielki Boży dar, którym było przyjście na świat Zbawiciela.
W związku z powyższym, późnym popołudniem 18 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie grupa dzieci pod kierunkiem katechetki – s. Liliany Sochy CSDP w jasełkach zatytułowanych „Droga do Betlejem” pokazały okoliczności narodzenia Pana Jezusa.
Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności aktorskie przed wyjątkową publicznością, wśród której byli m.in.: Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Wojdyński, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Anna Kapturska, Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Oświaty i Sportu Wojciech Grodzki, Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Borecka, dyrekcja, emerytowani oraz czynni nauczyciele, pracownicy obsługi oraz administracji.
Dopełnienie gry młodych adeptów mini sztuki teatralnej stanowiły efektowne stroje, występ  zespołu „Marzenie” oraz specjalna dekoracja zaaranżowana przez Jolantę Krawczyk, Magdalenę Mielcarek-Mirek i Marka Wendta. O warstwę muzyczną oraz nagłośnienie całości zadbała Justyna Szczot.
Nie zabrakło też łamania się opłatkiem i okolicznościowego przemówienia dyrektor szkoły Ewy Kutnik.
Zgromadzeni w auli szkolnej, w podzięce za przybycie, otrzymali oryginalny, świąteczny upominek przygotowany przez Magdalenę Mielcarek-Mirek.
Podczas świątecznego spotkania przedstawiciele 7. GZ „Odważne Gumisie” pod kierunkiem drużynowej Iwony Kasprzak przekazali na ręce dyrektor szkoły Betlejemskie Światełko Pokoju.
Przemysław Ciesielski
MISTERIUM BOŻONARODZENIOWE KLASY IA
W toku przedświątecznych przygotowań klasa Ia ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie nie zapomniała o tym, co najważniejsze, czyli o duchowym przygotowaniu do Bożego Narodzenia.
Jednym z jego przejawów był udział w jasełkowym przedstawieniu pt. ,,Cztery pory roku w Betlejem” przygotowanym przez katechetkę – s. Immakulatę Podczasiak CSDP we współpracy z Arletą Skibińską. Dzieci, w misterium wystawionym 16 grudnia 2019 r., starały się ukazać swoim najbliższym i szkolnej społeczności, że ,,zima nie jest wcale taka zła”, bo właśnie wtedy obchodzimy pamiątkę narodzin Boga, który stał się Człowiekiem.
Wśród małych aktorów, oprócz tradycyjnych jasełkowych postaci aniołów i pasterzy, pojawił się też Król Czasu i św. Piotr.
Po przedstawieniu dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w radosnym, wigilijnym spotkaniu w klasie.
s. Immakulata Podczasiak CSDP
KONKURS PLASTYCZNY…
„Zróbcie wszystko, co powie mój Syn” (J 2, 5)
W październiku 2020 r. w archidiecezji gnieźnieńskiej rozpocznie się peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Nawiedzi on także parafię Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie w czerwcu 2021 r.
W związku z tym katechetka s. Liliana Socha CSDP zorganizowała w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego konkurs plastyczny. Przyświecało mu hasło: „Zróbcie wszystko, co powie mój Syn”. Zadaniem uczestników rywalizacji było twórcze przygotowanie wizerunku Maryi przy użyciu różnych technik.
Autorkami nagrodzonych prac były: Nadia Strugała, Gabriela Ciesielska, Maria Ligocka, Maria Wiciak, Wiktoria Budek oraz Zuzanna Walczak. Dziewczynki otrzymały z rąk dyrektor Ewy Kutnik nagrody rzeczowe oraz dyplomy wyróżnienia.
Serdecznie gratulujemy!
Przemysław Ciesielski
fot. Wioletta Strugała
114. rocznica śmierci Matki Mirskiej
Siostry z Goliny, jak co roku, pamiętały o rocznicy śmierci  Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej. W sobotę 23 listopada cała wspólnota uczestniczyła w Eucharystii, prosząc Pana o dar beatyfikacji Matki Założycielki. Następnego dnia na Mszy św. o godz. 11.30 dzieci z Oazy Dzieci Bożych pod kierunkiem s. Immakulaty Podczasiak zaprezentowały przedstawienie pt. ,,Matka Mirska wczoraj i dziś”. W klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w grupach przedszkolnych s. Immakulata przeprowadziła również katechezy poświęcone Matce Antoninie Mirskiej i powołaniu zakonnemu. Temat ,,Kim jest siostra zakonna?” wzbudził żywe zainteresowanie wśród dzieci, bo chętnie słuchały opowiadania o Marcysi Mirskiej i malowały przygotowane przez siostrę kolorowanki.
Każda rocznica śmierci Założycielki Sióstr Opatrzności Bożej jest okazją do zadania sobie pytań: czy Matka Antonina Mirska jest mi bliska i na ile żyję na co dzień jej duchem, tj. duchem ,,umiłowania Chrystusa nad wszystko” i ,,głębokiego zawierzenia Opatrzności Ojca Niebieskiego”?
RADOŚNIE W SZKOLE
Aniołowie tu i tam…
Msze św. za zmarłych czy wypominki przypominają nam co roku o listopadowych dniach zadumy i refleksji nad przemijalnością naszego życia. Jednak przy tej okazji powinniśmy tym szczególniej pamiętać o radości płynącej z chwały tych, którzy cieszą się już szczęściem wiecznym.
Tradycją stało się, że tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie organizowana jest „ANIELSKA RADOŚĆ” koordynowana przez s. Immakulatę Podczasiak CSDP.
Z samego rana 30 października 2019 r. dzieci z klasy Ia i IIIa wzięły udział w niecodziennym, wesołym korowodzie. Prowadził on ze szkoły do centralnego miejsca na cmentarzu. Tam uczniowie odmówili modlitwę za wszystkich zmarłych. Później zapalili znicze na grobach nieznanych żołnierzy.
W ciągu dnia na korytarzach szkoły dało się słyszeć donośnie śpiewane słowa piosenek – „Taki duży, taki mały może świętym być…” czy „Każdy może być święty”. Dzięki nim wszyscy przypominali sobie o tym, w jaki sposób osiągnąć niebo.
Wielu uczniów, dyrekcja i nauczyciele ubrani byli tego dnia na biało. Wszyscy pracownicy golińskiego „Julka” otrzymali od dzieci własnoręcznie wykonane aniołki, do których przyklejone były karteczki z sentencjami autorstwa świętych i błogosławionych.
Dobrze, że „Anielska Radość” znalazła swoich zwolenników wśród społeczności szkolnej, której waga dążenia do świętości już tutaj na ziemi na pewno nie jest obca.
Przemysław Ciesielski
DOŚWIADCZAJĄC BOGA…
Po prostu NASZA, GOLIŃSKA Oaza Dzieci Bożych
Codzienna modlitwa, przeżywanie niedzielnej i świątecznej Eucharystii, radosne śpiewy, udział w cotygodniowej formacji, czytanie Pisma Świętego, wyprawy odkrywcze i poznawcze to cele programowe Oazy Dzieci Bożych, która stanowi doskonałą formę przeżywania zamkniętych rekolekcji. Wszystko to łączy z sobą wspólny mianownik – doświadczenie obecności Stwórcy, jako kochającego Ojca w życiu młodego człowieka.
W niedzielę 27 października 2019 r., 37 dzieci (w tym 32 ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie) zostało przyjętych do Oazy Dzieci Bożych.
Podczas Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej młodzi w obecności rodziców złożyli okolicznościową przysięgę. Potem ich animatorka, a zarazem katechetka, s. Immakulata Podczasiak CSDP wspólnie z ks. proboszczem Andrzejem Urbańskim nałożyli im wcześniej poświęcone symbole Ruchu Światło-Życie, tzw. foski.
Po Eucharystii dzieci wraz z rodzicami udali się do salki parafialnej na słodką agapę.
Nowo przyjętym życzymy wytrwałości i siły w realizacji założeń Oazy Dzieci Bożych na niwie golińskiej wspólnoty parafialnej i pośród społeczności szkolnej.
Przemysław Ciesielski
KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIEKNIEJSZY RÓŻANIEC
Czcząc różańcową Panią…
Zawitaj Matko różańca świętego,
przybytku Boga, w Trójcy Jedynego…
                                   /fragm. tradycyjnej pieśni/
Jednym z najbardziej znanych nabożeństw jest różaniec. Stanowi on doskonały sposób na indywidualne spotkanie z Bogiem poprzez rozważanie 20 tajemnic z życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej.
Dla przypomnienia wartości i wielkiego znaczenia wspomnianej wyżej modlitwy, s. Immakulata Podczasiak zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Mój najpiękniejszy różaniec”.
Wzięli w nim udział uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, którzy przy użyciu często wyszukanych materiałów m.in. orzechów laskowych, muszelek, łańcuchów, styropianowych kul, kolorowego papieru, ziarenek kawy, a nawet kawałków sera, przygotowali bardzo ciekawe prace.
Warto było stanąć w rywalizacyjne szranki, bo spośród 28 bardzo oryginalnych dzieł, 3 z nich zostały docenione przez jury Romanę Andrukonis-Antkowską i Przemysława Ciesielskiego.
I tak, I miejsce w konkursie zajął Mateusz Socha (IIIa), II. – Hubert Napierała (IIIa), na III. uplasowała się Natalia Budzińska (IIIb).
Ponadto specjalne wyróżnienie za różańce przyznano: Aleksowi Osice (IIIb), Mateuszowi Pietrzakowi (IIIc) i Jakubowi Staszakowi (III, SP Przyjma).
Wygrani za swoje zaangażowanie i przygotowane prace otrzymali 20 października 2019 r. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a wszyscy pozostali „słodkie” podziękowanie.
Uczestnikom konkursu plastycznego gratulujemy pomysłowości i inwencji twórczej!
Przemysław Ciesielski
fot. s. Immakulata Podczasiak CSDP
INSCENIZACJA MISYJNA W KOŚCIELE W GOLINIE
Misyjna droga do świętości
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię,
wiele jest serc, które czekają wciąż.
                                    /fragm. tradycyjnej pieśni/
Co roku przedostatnia niedziela października jest w Kościele Powszechnym określana mianem „misyjnej”. Każdorazowo ma ona na celu przypomnienie o wcale niełatwym głoszeniu Dobrej Nowiny na krańcach świata. W tym miejscu warto zaznaczyć, że tym razem przypadła ona w ogłoszonym przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.
Stąd też tematyczna inscenizacja, którą można było obejrzeć dwukrotnie w niedzielę 20 października 2019 r. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie.  Każda z odsłon minisztuki, noszącej tytuł: „Nie lękajcie się świętości” przedstawiała historię chłopca, który patrząc na życie i misyjną posługę: św. Barbary, św. Jana, św. Rity, bł. Anieli Salawy i św. Jana Pawła II zrozumiał istotę drogi wiodącej do świętości.
Minispektakl przygotowany został z wielką dbałością o szczegóły. To zasługa katechetki – s. Liliany Sochy CSDP oraz dzieci z ogniska misyjnego na co dzień prężnie funkcjonującego w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, które w efektownych strojach i z wielkim wyczuciem odgrywały swoje role.
Młodzi adepci sztuki teatralnej: Natalia Tomczak, Wiktoria Bobrowska, Julia Nowicka, Jagoda Zajbel, Mikołaj Hatłas, Jan Chabros, Łukasz Piasecki, Bartosz Mikuła i Karol Nowak za swoje występy zostali nagrodzeni przez zgromadzonych w kościele gromkimi brawami.
Na marginesie…
Warto dodać, iż dzieci z koła misyjnego pod opieką s. Liliany przygotowały oprawę Mszy św., w tym poszczególne czytania, modlitwę wiernych
oraz procesję z darami m.in. kolorowymi świecami - symbolami poszczególnych kontynentów.
Przemysław Ciesielski
fot. Weronika Krych-Zajbel
Na dobry początek WAKACJI Z PANEM BOGIEM!
 W dniach 24-26.06. scholka dziecięca ,,Radość” z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie wraz z s.Immakulatą Podczasiak  i z opiekunami, wzięła udział w upragnionej wycieczce w piękne Pieniny. Pierwszego dnia grupa nawiedziła łagiewnickie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie powierzyła swoje intencje Jezusowi podczas uroczystej Eucharystii, pod przewodnictwem J. E.ks. biskupa Jana Zająca. Po modlitwie dzieci z opiekunami udały się do Domu Wypoczynkowego w Ochotnicy Dolnej, w którym na wszystkich czekała pyszna obiadokolacja. Kolejnego dnia była pełna wrażeń wspinaczka na Trzy Korony i wizyta w Centrum Oazy Ruchu Światło- Życie w Krościenku, uwieńczeniem dnia były wspólne zabawy i ognisko. W powrotnej drodze dzieci odwiedziły Matkę Bożą Jasnogórską w Częstochowie, aby wraz z Nią uwielbiać Pana za wszystkie otrzymane łaski.
Oprócz wspólnych zabaw, każdy dzień grupa rozpoczynała i kończyła modlitwą oraz pracą pisemną w notatniku z kończyną, gdzie poszczególne płatki były przypomnieniem Osób Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego, których uczestnicy mogli bliżej poznawać.
W drodze powrotnej wdzięczne i szczęśliwe dzieci już planowały kolejną wycieczkę!
PIERWSZOKOMUNIJNI W ŚWINICACH WARCKICH

Z dziękczynieniem u św. s. Faustyny

Wzorem ubiegłych lat na zakończenie „Białego Tygodnia” (8 czerwca
2019 r.), dzieci pierwszokomunijne z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej (na co dzień uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie) wraz z katechetką s. Immakulatą Padczasiak CSDP udały się do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich (bratnia diecezja włocławska, dekanat uniejowski).

W tym otoczonym kultem miejscu, trzecioklasiści podziwiali nową część kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza Królewicza. Wzięli tam udział w koncelebrowanej Mszy św. sprawowanej przez ks. dziekana Andrzeja Urbańskiego, wikariusza – ks. Artura Kazeckiego oraz kapłana
z archidiecezji łódzkiej. Później pierwszokomunijni wysłuchali prelekcji
o s. Faustynie i odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Potem dzieci i ich rodzice uczcili relikwie świętej. Następnie udali się do pobliskiego Głogowca, w którym to mieści się dawny dom Apostołki Pana Jezusa.

Na pewno ta wspomniana pielgrzymka była dla młodych i ich rodziców wielkim przeżyciem duchowym, a zarazem dziękczynieniem za dar Pierwszej Komunii Świętej.
Przemysław Ciesielski
  W sobotę wieczorem, dn. 11.05.2019 r., w przededniu Niedzieli Pana Jezusa Dobrego Pasterza, w kaplicy sióstr w Golinie zgromadziła się grupa młodzieży wraz z księdzem wikarym, Arturem Kazeckim. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, młodzi włączyli się w rozważania tzw DROGI ŚWIATŁA, zastanawiając się nad  tajemnicami z życia Zmartwychwstałego Chrystusa oraz nad wyborem własnej drogi powołania. Po skończonej modlitwie, na młodzież czekał pyszny poczęstunek, a po nim rozmowa z księdzem i siostrami. Młodzi mieli czas na zadawanie trudnych pytań i wysłuchanie świadectwa powołania zakonnego i kapłańskiego. Spotkanie zakończyło się w atmosferze wielkiej wdzięczności i radości.


Oto kilka wydarzeń z życia placówki w fotograficznym skrócie


ZBAWIENIE przyszło przez KRZYŻ!

W Wielkim Poście bierzemy udział w nabożeństwach pasyjnych, podczas których rozważamy mękę i śmierć Zbawiciela. Obok gorzkich żali to właśnie droga krzyżowa w symboliczny sposób pokazuje ostatnie godziny życia Pana Jezusa. Dodatkowo skłania do refleksji i pomaga w głębszym zrozumieniu Tajemnicy Odkupienia.
Właśnie drogę krzyżową, której trzonem były biblijne komentarze wzmocnione rozbudowanymi scenkami dramowymi, przygotowała grupa uczniów z koła misyjnego, funkcjonującego w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem katechetki - s. Liliany Sochy CSDP we współpracy z nauczycielami i rodzicami.  Wspomniane nabożeństwo przeżywali razem z parafianami 5 kwietnia 2019 r. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej.
Golińscy aktorzy w strojach stosownych dla czasów Pana Jezusa, posiłkując się odpowiednimi rekwizytami bardzo realnie przedstawili poszczególne stacje drogi krzyżowej. Oddali przy tym wymowę treści, emocji i dosadność przekazu męki Zbawiciela.
Na pewno ten rodzaj minisztuki teatralnej z modlitewnym przesłaniem dał wiele do myślenia o Boskim Planie Odkupienia wszystkim uczestnikom piątkowego nabożeństwa...

Przemysław Ciesielski
fot. Kinga Bąkowska
Z JASEŁKAMI W HOSPICJUM - Golina - 13 stycznia 2019 r.
Jak nieść radość cierpiącym i chorym?
Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość.
                                                           św. Jan Paweł II
      
       Święta Bożego Narodzenia każdemu z nas kojarzą się z rodzinną i nad wyraz ciepłą atmosferą. Zazwyczaj nikt wtedy nie myśli o cierpieniu czy chorobie, a są one przecież wpisane nieodłącznie w ludzkie życie.
       Dla pokrzepienia serc, dodania otuchy i głoszenia dobrej nowiny o przyjściu na świat Zbawiciela, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem katechetki - s. Liliany Sochy CSDP udali się do Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu. Tam spotkali się z doświadczonymi krzyżem choroby i cierpienia.
       W trakcie złożonej wizyty, zaprezentowali jasełka pt. „Bóg się rodzi”. Później wspólnie kolędowali. Po przedstawieniu obdarowali podopiecznych i personel placówki choineczkami z życzeniami, o wykonanie których zatroszczyła się Magdalena Mielcarek-Mirek. Wyjazd do licheńskiego hospicjum w niedzielę Chrztu Pańskiego (13 stycznia 2019 r. ) był bardzo wartościowy. Pomógł pochylić się nad chorymi i cierpiącymi, wymienić doświadczenia, wzajemnie się uwrażliwić, wewnętrznie ubogacić, i z innej perspektywy spojrzeć na dar życia...
Przemysław Ciesielski
***
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie Ewie Kutnik za życzliwość i pomoc w organizacji naszego wyjazdu do hospicjum w Licheniu.
s. Liliana Socha CSDP wraz z grupą jasełkową
Kolędnicy w Golinie
„Dobro, które czynimy dla innych, powraca do nas”-przekonały się o tym dzieci ze scholki „Radość”, z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Golinie wraz z S. Immakulatą. W sobotnie popołudnie, dnia 29 grudnia cała grupa dzieci przebranych za kolędników ze śpiewem na ustach wyruszyła, aby ogłosić mieszkańcom Goliny, że „Chrystus się nam narodził”. Dzieci wraz z siostrą odwiedziły domy przy ul. Kopernika, Powstańców Warszawy, Armii Poznań
i Bohaterów II Wojny Światowej. Mieszkańcy z wielką życzliwością przyjęli kolędników obdarowując ich dobrym słowem, słodyczami oraz innymi darami. Zmęczone, ale szczęśliwe dzieci wraz z siostrą po zakończonym kolędowaniu, powróciły do domów.
Kolejnym przyszłościowym celem scholki jest miejscowość Spławie, należąca do parafii w Golinie.
23 listopada 2018 r. – 113 rocznica śmierci naszej Matki Założycielki Sł. Bożej Antoniny Mirskiej

 W tym roku w Parafii w Golinie w niedzielę poprzedzającą tę datę, tj. 18 listopada, uczniowie z klasy drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego  pod kierunkiem s. Immakulaty Podczasiak podczas Eucharystii o godz. 11:30 przedstawili inscenizację nawiązującą do ofiarnego życia i posługi Sł. Bożej Matki Antoniny Mirskiej. Przedstawienie zakończył taniec do słów piosenki „Jesteśmy piękni” ukazujący piękno Osoby Założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, która niczego nie stawiała ponad miłość Chrystusa. Po każdej Mszy św. siostry rozprowadzały foldery, obrazki i książki poświęcone Matce Antoninie, działalności i misji Zgromadzenia.

  W ciągu tygodnia s.Immakulata przeprowadziła katechezy w klasach 0-4 opowiadające o życiu Matki Antoniny Mirskiej, w czasie których dzieci mogły zapoznać się z historią Marcysi, która została siostrą zakonną, słuchając tekstu książki pt „Dziewczynka o złotym sercu”, autorstwa s. Loretty Dmytryszyn. Na zakończenie lekcji wszystkie dzieci otrzymały obrazki i kolorowanki lub rebusy nawiązujące do tematu.


Wróć do spisu treści