Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

<br />

Foto galeria

Marzec 2016 r.

„BĄDŹCIE WIERNI…
...Łasce Chrztu Świętego”


Z okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski na przełomie marca i kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Bądźcie Wierni Łasce Chrztu Świętego”. Wzięło w nim udział 86 uczniów z klas I - III, przygotowanych przez organizatorkę rywalizacji s. Laurencję Chodźko SDP.

Dzieci w swoich pracach połączyły przeszłość z teraźniejszością. Ukazały w nich pierwszy chrzest, który otworzył im drogę do Boga oraz wierność łasce tegoż sakramentu.

Dzięki wspomnianemu wyżej konkursowi plastycznemu dzieci odkrywały prawdę, czasem niedostępną dla dorosłych - chrzest nie jest tylko jednorazowym wydarzeniem z zamierzchłej przeszłości, ponieważ jego skutki trwają zawsze, aż po wieczność. Prace milusińskich pokazały dobitnie, że ten pierwszy sakrament to nie folklor ludowy przedłużający lany poniedziałek, ani obrzęd zwyczajowy, jak święconka czy choinka. To działanie samego Stwórcy w duszy człowieka, swoisty akt Miłosierdzia, który gładzi grzechy i czyni go dzieckiem Bożym. Chrzest święty stanowi zaproszenie do przeżycia wspaniałej przygody życia z Najwyższym.

Na zakończenie dodać należy, iż wszystkie wyróżnione prace milusińskich z klas I-III można  podziwiać na specjalnie zorganizowanych wystawach w szkole i kościele parafialnym.

***

Serdecznie dziękuję Wszystkim Dzieciom za zaangażowanie i udział w konkursie!                                                                                                         s. Laurencja Chodźko CSDP

Wróć do spisu treści