2013 - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

2013

Archiwum

27 grudnia do 2 stycznia 2014 r- Grodzisk Maz. - rekolekcje


W dniach od 27 grudnia do 2 stycznia 2014 r. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Mazowieckim odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym seria rekolekcji zakonnych. Udział w nich wzięło 59 Sióstr, które na koniec rekolekcji odnowiły Profesję zakonną.
Rekolekcjom przewodniczył O. Zygmunt Kwiatkowski SJ.


23 listopada 2013 r.- Poświęcenie MOS w Przemyślu

"Chwalić Cię będę Panie całym sercem moim,
Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła,
Cieszyć się będę i radować Tobą
Psalm będę śpiewał na cześć twego imienia Najwyższy"
(Psalm 9)
Dzień 23 listopada na długo pozostanie w sercach i pamięci Wspólnoty przemyskiej i całego Zgromadzenia. W 108 rocznicę śmierci naszej Założycielki miało miejsce oficjalne otwarcie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i nadanie mu imienia "Domu Matki Antoniny Mirskiej".
Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu, że pomimo wielu trudności związanych z reorganizacją nowego Ośrodka, udało się otworzyć to dzieło, które jest bezpośrednią realizacją charyzmatu naszego Zgromadzenia.

14-17 listopad 2013 r. - Grodzisk Maz. - Spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych i Sióstr Mistrzyń


Zjazd formacyjny dla Sióstr Przełożonych i Sióstr Mistrzyń odbywał się w dniach od 14 do 17 listopada 2013 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz. Do zebranych konferencje na temat wiary w życiu osób konsekrowanych i o współczesnych zagrożeniach w życiu duchowym, głosił O. Łukasz Woźniak OFM Cap.
Podczas spotkania z Matką generalną Antoniną Kasjaniuk zostały Siostrom ukazane różne aspekty życia Zgromadzenia. Wspólne poszukiwania najlepszych rozwiązań, wymiana opinii i rozmowy ułatwiały podejmowanie decyzji i ustalenie programu pracy na najbliższy okres.
Miłym akcentem była wspólna rekreacja na zakończenie Zjazdu, przygotowana przez Siostry Juniorystki


6 listopada 2013 r. – Przemyśl - pogrzeb Siostry Marietty Hełmińskiej

Dnia 2 listopada 2013 r. w wieku 76 lat odeszła do Pana śp. Siostra Marietta (Bernadeta) Hełmińska. Ostatnie 6 lat życia spędziła na placówce zakonnej w Przemyślu. Jej życie w ostatnich latach naznaczone było chorobą i cierpieniem, które znosiła świadomie, z poddaniem się woli Bożej.

Mszy św. pogrzebowej w kaplicy domu przemyskiego przewodniczył i homilię wygłosił J. E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek. Razem z Ks. Biskupem koncelebrowali kapłani: Ks. Jan Mazurek – Proboszcz Parafii św. Trójcy, Ks. Prałat Stanisław Zarych, Ks. Krzysztof Hudzio – ojciec duchowny Seminarium przemyskiego, O. Paweł Ferko OCD – spowiednik Sióstr w Przemyslu i Ks. Wojciech Szarek – kapelan przemyskiej Wspólnoty. W pogrzebie wzięło udział wiele Sióstr z różnych Wspólnot oraz członkowie najbliższej rodziny śp. S. Marietty
Ciało zmarłej Siostry zostało złożone na cmentarzu głównym w Przemyslu.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie


"Wiara w życiu osoby konsekrowanej"

W dniach 17-20 października 2013 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz. odbyła się sesja formacyjna dla kolejnej grupy Sióstr profesek wieczystych. W spotkaniu wzięło udział 28 sióstr z różnych placówek w Polsce. Podczas sesji towarzyszył Siostrom O. Jacek Aniszewski - CSRS, a treścią zasadniczą spotkania była istota wiara w życiu konsekrowanym.
S. Ewa Jachimek ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza podczas krótkiego spotkania zapoznała Siostry z problemem handlu żywym towarem i współczesnymi formami niewolnictwa.
Siostry spotkały się też z Matką Generalną Antoniną Kasjaniuk oraz S. Marią Kaproń - wikarią i mistrzynią permanentną i wspólnie rozważyły kwestie dotyczące naszego życia w Kościele i Zgromadzeniu oraz tożsamości osoby konsekrowanej.
Na zakończenie zjazdu odbyła się wspólna rekreacja animowana przez Siostry Juniorystki, podczas której w sposób spontaniczny Siostry zacieśniały więzy wspólnotowe i siostrzane.


Poświęcenie miejsca początkowej formacji i przyjęcie do Postulatu


7 października we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej w domu Sióstr w Łące odbyło się wielkie świętowanie, skupione wokół dwóch wydarzeń: poświęcenia miejsca formacji początkowej dla Aspiratu i Postulatu oraz przyjęcia do Postulatu dwóch Aspirantek: Emilii Sójki i Joanny Kulwickiej. W uroczystości wzięła udział Matka generalna Antonina Kasjaniuk z Siostrami z Zarządu: S. wikarią Marią Kaproń i S. Honoratą Janowicz oraz dwie siostrzane Wspólnoty z Łąki. Liturgii przewodniczył Ks. Proboszcz Wiesław Rafach, którą odprawił z Ks. Kanonikiem Władysławem Sidorem. Świętowanie rozpoczęło przyjęcie do Zgromadzenia nowych Postulantek. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie miejsca początkowej formacji a następnie miała miejsce piękna inscenizacja o Matce Założycielce Antoninie Mirskiej w wykonaniu dzieci i młodzieży z Katolickiej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej z Łąki. Aspirantki i Postulantki pod opieką S. Mistrzyni Zdzisławy Swoboda od września rozpoczęły formację w nowym miejscu. Tu stawić będą fundament pod tę budowlę, jaką jest życie z Panem i w Panu.


Wspólnoty Sióstr we Florencji cieszą się z rozpoczętego procesu beatyfikacyjny Marii Cristiny Ogier

"Świętość, której pragniemy, by móc ją obwieścić u młodej Marii Cristiny Ogier, nie jest dziełem ludzkim, ale jest darem Boga. Rozpoczęcie modlitwą procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym jest znakiem patrzenia wzwyż: celem nie jest wywyższenie heroizmu, choćby nawet podziwianego u jakiejś osoby, ale rozpoznanie, że Bóg może uczynić wielkie rzeczy w małości swojego stworzenia" - takimi słowami Kard. Giuseppe Betori- arcybiskup Florencji dn. 19 września 2013 r. w bazylice di San Lorenzo we Florencji inaugurował proces beatyfikacyjny Marii Cristiny.


"Znalazłam Umiłowanego mej duszy, pochwyciłam Go

i nie puszczę" Pnp 3,4

W dniach 30 i 31 lipca br. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. miały miejsce Uroczystości pierwszej i wieczystej profesji zakonnej.
30 lipca pierwsze śluby złożyły S. Dolores Lekka i S. Weronika Bil. W obecności Sióstr Wspólnoty domu generalnego i najbliższej Rodziny Siostry na ręce Przełożonej generalnej Matki Antoniny Kasjaniuk złożyły śluby zakonne na rok. Na znak przynależności do naszej Rodziny zakonnej Siostry Neoprofeski otrzymały czarny welon, krzyżyk zakonny oraz Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

31 lipca br. wieczystą Profesję zakonną złożyła S. Tobiasza Stołyhwo.Na znak zaślubin z Chrystusem Siostra otrzymała złotą obrączkę, która będzie jej codziennie przypominać o Bożym wybraniu i złożonych ślubach.

Podczas obu Uroczystości zakonnych Mszy św. przewodniczył i homilie wygłosił Ks. Bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla. W uroczystościach wzięła udział najbliższa Rodzina S. Tobiaszy, Kapłani, Siostry zakonne i zaproszona młodzież.

Kochanym Siostrom zaślubionym Chrystusowi życzymy, by nigdy ich lampom nie zabrakło oliwy miłości i wierności

Galeria ślubów wieczystychW dniach od 20 do 29 lipca 2013 r. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Mazowieckim odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym seria rekolekcji zakonnych. Wzięły w niej udział 32 Siostry, w tym Aspirantki, Nowicjuszki i Siostry Juniorystki, które na koniec rekolekcji na kolejny rok odnowiły Profesję zakonną.
Rekolekcjom przewodniczył O. Piotr Stasiński OFM Cap.
Siostrom Juniorystkom życzymy: "niech miłość i wierność Was strzeże"

" Z miłości przeznaczył nas dla Siebie"


W dniach od 15-19 lipca 2013r. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. odbyło się spotkanie formacyjne Junioratu. Konferencje dla Sióstr Juniorystek prowadziła S. Mistrzyni Arleta Rzechaczek oraz O. Jarosław Banasiuk - OFM Cap.
Był to czas zatrzymania się i ponownego spojrzenia na powołanie i śluby zakonne. Podczas konferencji Siostry odkrywały tajemnicę życia ślubami zakonnymi oraz prawdę, że bez osobowej relacji z Jezusem i bez miłości nie jest możliwe doświadczenie prawdziwej radości. Trzeba, zatem dać się poprowadzić łasce Bożej, by odkryć, że w "tym musi być coś więcej."
Spotkanie zakończyła wspólna rekreacja zadedykowana szczególnie S. Tobiaszy oraz Siostrom Nowicjuszkom - S. Weronice i S. Dolores, które wkrótce złożą pierwsze i wieczyste śluby.  

17 liciec - Obłóczyny - Grodzisk Maz

W dniu 17 lipca w naszym Zgromadzeniu miały miejsce Obłóczyny Postulantek Angeliki Chmura i Joli Parzonka, od tego dnia S. Beaty i S. Jadwigi. Postulantki w kaplicy otrzymały poświęcone habity i welony zakonne, które następnie zostały im nałożone w przyległej sali. Nowicjuszki w nowej szacie udały się do kaplicy, gdzie z całą Wspólnotą domu generalnego uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej w ich intencji. W czasie Mszy św., po Ewangelii Postulantki wyraziły swoją prośbę o przyjęcie do Nowicjatu. Matka Generalna Antonina Kasjaniuk po wysłuchaniu prośby przyjeła je na kolejny etap formacji jakim jest Nowicjat. Po Mszy św. zostały uroczyście i radośnie wprowadzone w progi Nowicjatu w którym przez najbliższe dwa lata odbędą czas formacji. Życzymy Kochanym Siostrom Nowicjuszkom bliskości Pana i wielu Łask. Niech wstawia się za Wami Matka pięknej miłości.


Dnia 15 lipca br. w domu generalnym w Grodzisku Maz. zakończyła się obradująca od 5 lipca XVIII Kapituła generalna. W czasie trwania obrad Kapituła zastanawiała się, jak w dzisiejszym świecie żyć pełnią wiary i jak nieść nadzieję światu, do którego jesteśmy posłane. Nadzieja i zaufanie Panu Bogu to szczególny rys duchowości Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

W przedostatnim dniu obrad dokonano wyboru Zarządu generalnego Zgromadzenia. Przedstawia się on następująco:
S. Maria Kaproń       -          wikaria generalna
S. Rozanna Gładysz   -        asystentka
S. Zdzisława Swoboda   -   asystentka
S. Honorata Janowicz   -   asystentka

Życzymy Matce i Siostrom z Zarządu światła i mocy Ducha Św.

FOTORELACJA

Wybór Przełożonej  Generalnej

Obradująca Kapituła generalna Sióstr Opatrzności Bożej w dn. 6 lipca br. wybrała nową przełożoną generalną Zgromadzenia. Na drugą kadencję została wybrana S. Antonina Kasjaniuk. Po przyjęciu wyboru przez nową Matkę generalną wszystkie Siostry delegatki udały się do kaplicy, gdzie publicznie ogłoszono wynik wyborów. Następnie Matka Antonina złożyła przysięgę wiernego wypełnienia zadań do jakich została wezwana i w dziękczynnym Te Deum Zgromadzenie oddało chwałę Bogu.

Matka generalna przyjęła też Gratulacje od Sióstr delegatek i Sióstr Wspólnoty domu generalnego w którym obraduje XVIII Kapituła gen.        Życzymy, by Duch Św. poprowadził Kochaną Matkę po drogach radosnej i wiernej służby Chrystusowi, Kościołowi i Zgromadzeniu.


Dnia 5 lipca br. w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej rozpocznie się XVIII Kapituła gen.

Kapituła to najwyższy i nadzwyczajny urząd władzy Zgromadzenia, zwoływany co sześć lat, którego celem jest wybór Przełożonej generalnej i Zarządu Zgromadzenia, a także podjecie refleksji nad dziedzictwem i tożsamością Zgromadzenia, w celu rozeznania i podjęcia wyzwań, jakie niesie dziś Kościół i świat. Temat XVIII Kapituły gen. brzmi: „W przyszłość z odnowioną wiarą i zaufaniem Bożej Opatrzności”.

33 Delegatki Kapituły z Polski i z zagranicy dnia 4 lipca modlić się będą o Światło Ducha Św. na czas obrad. Dzień skupienia poprowadzi O. dr. Kazimierz Synowczyk OFM Cap.
DZIEŃ SKUPIENIA

OTWARCIE XVIII KAPITUŁY GENERALNRJ


Przygotowania do Pierwszej i Wieczystej Profesji zakonnej
W dniach od 10 do 29 czerwca 2013 r. w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim odbyło się przygotowanie Sióstr do pierwszej i wieczystej Profesji zakonnej. Nad przygotowaniem czuwała S. Arleta Rzechaczek - Mistrzyni Junioratu, która prowadziła konferencje.
Tematem przewodnim spotkań były słowa Matki Założycielki M. Antoniny Mirskiej: "Nic ponad miłość Chrystusa", zaś główny temat konferencji stanowiły śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jako wyraz oblubieńczej miłości do Chrystusa. Czas formacji były też czasem spotkań na modlitwie przed Panem, jak również dzieleniem się radością we wspólnocie.
Do Profesji Wieczystej przygotowywała się S. Tobiasza Stołyhwo, zaś do Pierwszej Profesji Nowicjuszki - S. Dolores Lekka i S. Weronika Bil.
Po czasie przygotowań sercem otwartym i przepełnionym radością wkrótce już Siostry odpowiedzą Jezusowi "TAK" na Jego miłość.

Jubileusze zakonne
Dnia 23 czerwca w domu generalnym w Grodzisku Maz. miały miejsce Jubileusze 25 - lecia i 50 - lecia życia ślubami zakonnymi. Siostry Jubilatki to:
Srebrne Jubilatki :S. Natanaela Baniak, S. Ariela Rut, S. Arleta Rzechaczek

Złote Jubilatki :                  
       S. Perpetua Majek
       S. Marietta Hełmińska
       S. Salezja Hełmińska
       S. Kanizja Frankowska
       S. Roberta Skowron
       S. Mariusza Krzysztoń
       S. Fidelisa Gajór
       S. Agna Kaźmierczak

  Niektóre z nich nie mogły przybyć do domu generalnego ze względu na stan zdrowia.
  Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył O. dr Andrzej Baranem OFM Cap. Koncelebrantami byli Kapłani - goście, razem z miejscowym Ks. kapelanem Wiesławem Kosińskim.
  Życzenia na dalszą drogę służby Chrystusowi i podziękowania za dotychczasową wierność, tak ważną w dzisiejszym świecie, wyraziła Siostrom Matka generalna Antonina Kasjaniuk.
  Na uroczystościach zgromadziły się licznie Siostry z różnych Wspólnot, jak też inni goście z rodzin Sióstr, zwłaszcza tych pracujących poza granicami kraju. Kaznodzieja w poruszającej homilii mówił o wdzięczności Panu Bogu i ludziom, świadectwie życia, potrzebie radości i dalszej pokornej służby.
  S. Mistrzyni Arleta Rzechaczek - tegoroczna Jubilatka na zakończenie Mszy św. wyraziła wdzięczność w imieniu wszystkich Sióstr Jubilatek.
  Po południu najmłodsze Siostry przedstawiły sztukę teatralną ukazującą wartość miłości, posłuszeństwa i zrządzenia Bożej Opatrzności, w reżyserii S. Juliuszy Kobus.

Kochanym Siostrom Jubilatkom życzymy wszelkiego dobra w wymiarze duchowym i fizycznym.Świętowanie Jubileuszu we Wspólnocie w Przemyślu


WIDZIALNE ZNAKI BOŻEJ OPATRZNOŚCi


Rozstrzygniętą została II edycję Konkursu pt. "Widzialne znaki Bożej Opatrzności". Konkurs obejmował  trzy kategorie: plastyczną, literacką i multimedialną. Tematem bliższym były wezwania z Litanii do Opatrzności Bożej. Do Konkursu przystąpiło ponad trzysta osób - dzieci od przedszkoli po młodzież szkoły średniej włącznie. Największa liczba uczestników, podjęła się wykonania prac plastycznych (ponad 200 osób). W kategorii prac literackich wpłynęło jedenaście prac, natomiast w kategorii multimedialnej siedem prezentacji.6-10 maj 2013 r. - Szczawnica

W dniach od 6 do 10 maja 2013r. odbyło się w Szczawnicy spotkanie formacyjno - integracyjne dla Nowicjatu, Postulatu i Aspiratu. Był czas na wspólną modlitwę w kaplicy, medytację na górskim szczycie i śpiew Litanii  loretańskiej na ukwieconych łąkach. Te chwile modlitwy wysoko w górach były wyjątkowe, bo przecież bliżej nieba.
To było piekne spotkanie, które rozradowało nasze serca. Wspólne wychwalanie Pana w tak poszerzonej wspólnocie przyniosło głebokie doświadczenie.
s. Zdzisława Swoboda

FOTORELACJA


1 -3 maj 2013 r. - II Młodzieżowe Dni z Opatrznością


„Sto procent szacunku w Jezusa kierunku …” – takie hasło skandowane przez młodzież można było słyszeć już od początku II Dni z Opatrznością w domu generalnym Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Maz. Młodzież z Białej Podlaskiej, Janowa Lubelskiego, Jastrowia, Łąki, Nowogardu, Raszyna, Turku, Twardogóry i Żelechowa przybyła wraz z Siostrami na 3 – dniowe spotkanie pod hasłem METAMORPHOSIS.

Przewodnikiem duchowym tych dni był Ks. Łukasz Stachura MS, który sprawował Eucharystię, głosił katechezy i wraz z innymi kapłanami rozdawał Miłosierdzie Boże w Sakramencie Pokuty. Nad całością czuwała S. Alberta Cieszyńska opracowując program i troszcząc się o jego realizację.

Gościem specjalnym pierwszego dnia była S. Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, która mówiła o moralnych zagrożeniach młodzieży i pułapkach na nią zastawianych.
Gościem drugiego dnia był Piotr Stępniak z grupą przyjaciół. Wszyscy oni dali poruszające świadectwo życia Chrystusem i spotkania Go na swej drodze. Tego samego dnia gościem wieczoru był Darek Malejonek, który słowem i muzyką mówił o dobroci Boga i Jego ojcowskiej trosce o każdego człowieka

Młodzież podczas tych dni miała też możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach: muzycznym, breakdance, filmowym, plastycznym, gitarowym, teatralnym, graffiti i fitness duchowy. Te ostatnie prowadziły Siostry: S. Loretta Dmytryszyn i S. Leonarda Klim.

Wspólne spotkania, modlitwa, dzielenie się radością i wspólne wychwalanie Pana Boga w Jego Opatrzności umocniły ducha i wlały w serca nową nadzieję. Młodzież wyjeżdżając do domów otrzymała znaczki z symbolem Bożej Opatrzności, które będą przypomnieniem przeżytych dni.

FOTORELACJA
12/13 kwietnia br. - nocne czuwanie na Jasnej Górze

            W Roku Wiary w nocy z 12/13 kwietnia Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej podjęło nocne czuwanie na Jasnej Górze. Siostry bardzo licznie zgromadziły się u Tronu Jasnogórskiej Matki i od Apelu aż do rana trwały na modlitwie w intencji Zgromadzenia, prosząc o nowe powołania i zawierzając Matce i Królowej zbliżającą się XVIII Kapitułę Generalną. Razem z Siostrami modliła się młodzież z Ruchu Opatrzności Bożej, rodziny Sióstr oraz Przyjaciele Zgromadzenia, zrzeszeni we Wspólnocie "Przyjaciół Opatrzności Bożej".
  Mszy św. o północy przewodniczył Ks. Bp Jan Wątroba w asyście Ks. Kapelana Wiesława Kosińskiego.
  W Akcie Zawierzenie Jasnogórskiej Pani Matka gen. Antonina Kasjaniuk oddała Jej całe Zgromadzenie, jego teraźniejszość i przyszłość, kończąc Akt Zawierzenie słowami: "Przyjmujemy Cię na nowo do naszego życia, byś była nam Matką, Panią, Mistrzynią, Królową naszych serc i Przewodniczką Zgromadzenia".
  


Akt Zawierzenia Zgromadzenia M. Bożej - Jasna Góra 2013

Bogurodzico Dziewico, Polski i nasza Królowo, którą Bóg od wieków przewidział i wybrał na Matkę Swojego Syna i dał Kościołowi, aby jako Pośredniczka w pielgrzymce wiary była Mu "znakiem pociechy i niezawodnej nadziei". czytaj dalej

8 KWIETNIA 2013 r. OBŁÓCZYNY NGUYEN THI NGOC


W dniu Zwiastowania Pańskiego w naszej Rodzinie zakonnej rozpoczęła okres Nowicjatu Nguyen Thi Nhu Ngoc z Wietnamu, otrzymując habit oraz imię zakonne S. Maria Helena.
Uroczystości przewodniczył Japończyk, Ksiądz Kawamura Kinji oraz Wietnamczyk Ksiądz Lap, misjonarz z Wysp Salomona, przebywający obecnie na urlopie zdrowotnym w Japonii. W kazaniu ksiądz Lap w ojczystym języku S. Heleny, gratulując jej, ukazał piękno drogi na którą wkracza, podkreślając wartość ślubu czystości, który mówi o naszej zażyłości z Jezusem, naszym Panem i Oblubieńcem.
      Po zakończeniu celebracji w kościele wszyscy świętowali przy stole, na którym potrawy wyrażały wielokulturowość wietnamsko-japońsko-polskiej wspólnoty, którą Pan sam jednoczy w jedną rodzinę. W uroczystościach uczestniczyły Siostry z całej japońskiej misji.
  

Uroczystość Zwiastowania NMP - przyjęcie do postulatu


            8 kwietnia w Uroczystość Zwiastowani NMP aspirantka Jolanta Parzonka została przyjęta do postulatu. Uroczystość odbyła się  
w Przemyślu, gdzie znajduje się najmłodsza wspólnota formacyjna -  aspirat i postulat. Rano o godzinie 8.00 została odprawiona Eucharystia w intencji postulantki Jolanty, a o godzinie 13.45 odbył się obrzęd przyjęcia. W czasie obrzędu Wikaria Generalna - s. Miriam Klukowska
w imieniu Matki Generalnej wysłuchała prośby aspirantki i przyjęła ją do postulatu. Cały dzień minął w atmosferze radosnego świętowania.


Grodzisk Maz., 7 kwietnia 2013 r.


 W Niedzielę Miłosierdzia dn. 7 kwietnia 2013 r. w kaplicy domu generalnego w Grodzisku Maz. odbyła się uroczysta instalacja relikwii bł. Jana Pawła II. Uroczystości przewodniczył i homilię wygłosił O. dr hab. Paweł Warchoł z Niepokalanowa.
  W uroczystości wzięła udział Wspólnota Sióstr z Grodziska Maz. oraz licznie zebrani wierni świeccy. Relikwie to kropla krwi Bł. Jana Pawła II, która została umieszczona w złotym relikwiarzu, na bocznej ścianie kaplicy, obok obrazu Bł. Jana Pawła II.
  W homilii O. Paweł przypomniał nam znaczenie przymiotu Bożego Miłosierdzia i przybliżył postać Błogosławionego Jana Pawła II, który w 2000 r. ustanowił święto Miłosierdzia Bożego.
Dziękujemy Panu Bogu i Jego Opatrzności za dar relikwii Błogosławionego Papieża Rodaka, którego prosimy o wstawiennictwo za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II módl się za nami!

I etap - przywiezienie i wprowadzenie relikwii do kaplicy domu gen

II etap - uroczysta instalacja relikwii Bł. Jana Pawła II

18 stycznia 2013 r. zmarła S. Mechtylda Bryzek

18 stycznia 2013 r. zaopatrzona św. Sakramentami odeszła do Pana Siostra Mechtylda (imię chrzestne Wacława) Bryzek.
S. Mechtylda urodziła się 28 czerwca 1929 r. w Piastowie k/Garwolina. Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła 1 kwietnia 1957 r. i przeżyła w nim 56 lat. Pierwsze śluby zakonne złożyła 8 grudnia 1959 r. w domu generalnym w Przemyślu, tam też złożyła Profesję wieczystą dn. 31 lipca 1965 r.
W Zgromadzeniu wykonywała proste prace pielęgnacyjno - opiekuńcze oraz pracę w pralni. Większość życia zakonnego, bo 37 lat spędziła na placówce zakonnej w Irenie k/Kraśnika pracując wśród chorych psychicznie kobiet w Domu Pomocy Społecznej, a potem w zakładowej pralni. Od 1996 r. już jako emerytka przebywała we wspólnocie w Grodzisku Maz. pomagając jeszcze w pracach na różnych możliwych odcinkach. W domu generalnym w Grodzisku Maz. dn. 8 grudnia 2009 r. obchodziła Jubileusz 50 - lecia życia zakonnego. Ostatnie lata jej życia naznaczone były chorobą i cierpieniem. Siostra była zdana na pomoc innych. Gdy nie mogła chodzić, kapłan przynosił jej codziennie Komunię św. i tak jednocząc się z Chrystusem w Sakramencie Eucharystii, cierpliwie i z właściwą sobie dozą humoru i radości znosiła chorobę i niedomagania wieku.
Odeszła cicho, można powiedzieć, niespodziewanie i bardzo szybko. Na spotkanie z Panem była przygotowana. Jeszcze w dniu śmierci przyjęła Komunię św. i z właściwą sobie pogodą ducha i humoru rozpoczęła dzień, który okazał się dla niej ostatnim.
  Siostra Mechtylda pozostanie w naszej pamięci, jako Siostra cicha, pracowita, pogodna, życzliwa, zawsze uśmiechnięta i pełna humoru. Wolała zawsze pozostawać w cieniu, nie narzucając się nikomu ani nie zwracając uwagi na swoją osobę. Dużo się modliła. Gdy już nie mogła pracować długie godziny spędzała w kaplicy na modlitwie przed Panem. Można powiedzieć, że jej miejsce w kaplicy było zawsze zajęte.

Dobry Jezu, a nasz Panie daj Jej wieczne spoczywanie.

FOTORELACJA

Wróć do spisu treści