Lublin - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Lublin

DSP

Początek placówki Sióstr Opatrzności Bożej w Lublinie.

Wczesna wiosną 1983 r. Siostry zamieszkały w tymczasowej plebanii, przy powstającej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego. Pierwszym proboszczem był ks. kan. Antoni Czyżewski. Siostry podjęły zadania przy kaplicy w katechezie, kancelarii i w zakrystii.
Kanonicznie placówka jest erygowana 4 czerwca 1983r. Siostry włączyły się aktywnie w budowanie i tworzenie struktur parafii. Posługa Sióstr jak "ewangeliczna Marta" pięknie wpisała się w program duszpasterski.
Od 1984 r. Siostry podejmują posługę w kuchni parafialnej, gdzie stołują się nie tylko księża, ale i robotnicy pracujący przy budowie kościoła.
Od 17 lipca 1985 r. Siostry współpracują z nowym proboszczem, ks. kan. Eugeniuszem Szymańskim.
W tymczasowej kaplicy ofiarnie siostry obejmują przygotowanie oprawy liturgicznych nabożeństw, przygotowując do pełnego uczestnictwa w nich dzieci i ich rodziców. Siostry są odpowiedzialne za przygotowanie dzieci do uczestnictwa w procesjach, nabożeństwach roku liturgicznego: różaniec, majowe, Droga krzyżowa i w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
Pięknie przygotowane celebracje, nadają podniosły charakter liturgii, a tym samym zachęca parafian do coraz liczniejszego udziału w nabożeństwach mimo "spartańskich" warunków. Już w 1985 r. do I Komunii św. przystąpiło 316 dzieci. Poświęcenie i dobra współpraca Sióstr jest widoczna przez cały czas posługi w parafii.
13 października 1991 r. była uroczysta konsekracja nowego kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.

Systematyczna posługa w parafii.

Obecnie w placówce pełni posługę 6 Sióstr: 3 katechetki, zakrystianka, kucharka i kancelistka.
Siostry pracują jakby na zapleczu kościoła, gdzie skryta posługa jest widoczna w pięknych dekoracjach kościoła, w czynnym udziale dzieci w nabożeństwach liturgicznych, w dobrze prowadzonej kancelarii i kuchni parafialnej. Ponad to Siostry włączają się akcje duszpasterskie z dziećmi i młodzieżą. Organizują okolicznościowe wycieczki, wyjazdy na rekolekcje, a przede wszystkim są znakiem Bożej Opatrzności wobec spotkanych ludzi.

Zapraszamy do galerii zdjęć z życia placówki w fotograficznym skrócie.

Poświęcenie Kaplicy pod wezwaniem św. Józefa w domu Sióstr w Lublinie

U progu adwentowego oczekiwania na przyjście Pana, w patronalne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego – misjonarza i ewangelizatora Indii, wspólnota Sióstr w Lublinie przy Parafii Miłosierdzia Bożego przeżywała radość erygowania i poświęcenia Kaplicy pod wezwaniem św. Józefa.

Uroczystość rozpoczęła się od godz. 15.00 od wspólnego odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia, a następnie Ks. Krzysztof Kwiatkowski, Kanclerz Kurii Archidiecezjalnej w Lublinie, w obecności Ks. Proboszcza Eugeniusza Szymańskiego oraz Matki Generalnej Antoniny Kasjaniuk i S. Honoraty Janowicz, Ekonomki i Radnej generalnej, dokonał uroczystego poświęcenia Kaplicy.

Kapłani odprawili pierwszą Mszę świętą w intencji Zgromadzenia, Wspólnoty Sióstr w Lublinie oraz jako dziękczynienie za dar obecności Żywego Jezusa
w domu Sióstr.

Po zakończonej celebracji liturgicznej wszyscy zostali zaproszeni do radosnego spotkania przy stole.
100 – lecie odzyskania Niepodległości – Parafia      Miłosierdzia Bożego w Lublinie            
Włączając się w radosne      obchody 100 Rocznicy odzyskania Niepodległości dzieci i młodzież parafii      Miłosierdzia Bożego w Lublinie pod opieką sióstr katechetek przygotowały      montaż słowno-muzyczny pt.: „Dziękujemy Tobie Polsko”.
     
Zapraszamy do      galerii.
Wróć do spisu treści