Aktualności - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
Pierwsza Profesja zakonna 30.07.2018 r
„Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś”
Dnia 30  lipca br. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. miała miejsce Uroczystość pierwszej profesji zakonnej S. Michały Dudek i S. Agaty Kulesz. W obecności Sióstr Wspólnoty domu generalnego, Sióstr Misjonarek z Japonii oraz najbliższej Rodziny, Siostry złożyły Profesję zakonną na rok na ręce Przełożonej Generalnej Matki Antoniny Kasjaniuk. Na znak przynależności do naszej Rodziny zakonnej otrzymała czarny welon, pelerynkę, krzyżyk zakonny oraz Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ojciec dr Mirosław Adaszkiewicz – OFM Conv. z Niepokalanowa, przy współkoncelebrze Kapelana domu generalnego z Grodziska – Ks. Wiesława Kosińskiego i O. Pawła Krupy OP – spowiednika Sióstr oraz Ks. Kanonika Jarosława Miętusa - proboszcza naszej parafii. Po zakończonej Eucharystii było dalsze świętowanie przy wspólnym stole. Niech Pan utwierdza w wierności nasze Siostry Neoprofeski i hojnie darzy je łaskami.
Lipiec 2018 r. - Rekolekcje oazowe z diecezją łowicką
W dniach 11.07-2.08. 2018 r. dzieci i młodzież z Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej wraz ze swoimi duszpasterzami, odbywały letnie rekolekcje w malowniczej górzystej miejscowości - Ochotnicy Dolnej. Do grupy najstarszej, której głównym odpowiedzialnym był ks. Bogumił Sobolewski, dołączyła s. Immakulata Podczasiak, jako animatorka ośmioosobowej Małej Grupy dziewcząt. Oazowicze ONŻ 2 podczas czternastu rekolekcyjnych dni, rozważali Księgę Wyjścia, przeżywając także poszczególne tajemnice różańca św. Punktem szczytowym była nocna celebracja Paschy, na wzór Izraelitów, których Pan wywiódł z Egiptu, z domu niewoli. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość skosztowania niekwaszonego chleba, połączonego z czytaniem Słowa Bożego oraz przejścia w ciszy ponad godzinnej drogi do źródła wody, gdzie nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Oprócz modlitewnych punktów codziennego programu nie zabrakło pogodnych i poważnych wieczorów połączonych ze spotkaniami z ciekawymi gośćmi, wesołą zabawą i seansami filmowymi.

Rekolekcje letnie w Grodzisku Maz.
W dniach 22 – 28 lipca br. w domu generalnym w Grodzisku Maz. odbyła się ostatnia już w tym roku seria rekolekcji zakonnych, którym przewodniczył Ks. prof. Roman Mazur SDB z Sosnowca. Rekolekcje te były szczególne przez to, że uczestniczyły w nich najmłodsze Siostry naszego Zgromadzenia, przygotowujące się do złożenia pierwszej Profesji zakonnej oraz Siostry Juniorystki, które podczas Eucharystii kończącej rekolekcje złożyły Profesję zakonną na rok.
Gratulujemy Siostrom odwagi kroczenia za Chrystusem i życzymy by On sam był im nagrodą.

Jubileusze we Wspólnocie w Wodzisławiu Śląskim
22 lipca 2018 r.  swoje Jubileusze obchodziły: s. Faustyna Przybylska (60 lat profesji zakonnej) i s. Aleksandra Piotrowiak (50 lat profesji zakonnej). Uroczysta Eucharystia została odprawiona w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego w Wodzisławiu Śląskim (Jedłownik). (CZYTAJ DALEJ...)
Czas formacji letniej Sióstr Juniorystek
Od 14 do 20 lipca Siostry Juniorystki: S. Jadwiga, S. Lena z Grodziska Mazowieckiego, s. Emma z Przemyśla i s. Irena z Lublina przeżywały letni zjazd formacyjny z Siostrą Mistrzynią Zdzisławą. Ten szczególny czas, rozpoczęła Pielgrzymka do Rostkowa i Przasnysza wszystkich grup formacyjnych.
Druga część naszego spotkania odbyła się w Irenie, prowadziła ją s. Mistrzyni Zdzisława Swoboda, która przez konferencje i wprowadzenie do medytacji, pomogła nam pochylać się nad tajemnicą wierności i przyjaźni z Panem Jezusem, odwołując się m.in. do przykładu św. Jana Chrzciciela.
W czwartek przeżywałyśmy szczególny czas – dzień skupienia, który poprowadził dla nas Ks. Proboszcz z Zaklikowa – Ks. Dr Michał Mierzwa. Były to chwilę przepełnione modlitwą i adoracją, dzięki którym mogłyśmy się duchowo ubogacić, zatrzymać i przyjrzeć swojemu powołaniu.
Podczas pobytu w Irenie Siostry Juniorystki, które na co dzień pracują na różnych placówkach, miały okazję do budowania wspólnoty, rekreacji, a także odpoczynku.
Chwała Panu za ten wyjątkowy i potrzebny czas.
Śladami Św. Stanisława Kostki
W roku poświęconym św. Stanisławowi Kostce – patronowi młodzieży, 14 lipca 2018 r. wszystkie grupy formacyjne: Aspirat, Nowicjat i Juniorat wraz z Siostrami Mistrzyniami: s. Donatą Bielak, s. Jonataną Papińską i s. Zdzisławą Swoboda udały się do Rostkowa i Przasnysza. Były to miejscowości związane z życiem św. Stanisława.
Sanktuarium św. Stanisława w Rostkowie to pierwszy cel pielgrzymki, gdzie prawdopodobnie stał dom rodzinny Kostków. Miejscowy Ks. Proboszcz kan. Adam Chmielewski opowiedział nam krótki życiorys Świętego oraz dzięki Jego otwartości i gościnności miałyśmy możliwość modlitwy w kościele i ucałowania relikwii.
Następnie udałyśmy się do Przasnysza. Tam modliłyśmy się w Kościele Farnym pw. św. Wojciecha, gdzie Święty został ochrzczony i spoczywają doczesne szczątki Jego najbliższej rodziny. W Przasnyszu znajduje się również Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ufundowany przez brata św. Stanisława – Pawła Kostkę. Jeden z Ojców Pasjonistów oprowadził nas po Klasztorze oraz zapoznał z historią tego miejsca. Był to twórczy czas integracji między wspólnotami formacyjnymi, który przeżyłyśmy radośnie, łącząc przyjemne z pożytecznym.


Synod 2018 - "Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie powołania"
W październiku 2018 odbędzie się synod biskupów poświęcony młodym, ich wierze oraz rozeznawaniu powołania.  Serdecznie zapraszamy do lektury dokumentu, który jest zbiorczym przedstawieniem wypowiedzi ze spotkania ponad 300 młodych przedstawicieli z całego świata, którzy zgromadzili się w Rzymie w dniach 19-24 marca 2018 roku na inauguracyjnym Spotkaniu Przedsynodalnym Młodych, oraz 15 tysięcy młodych, którzy wypowiadali się w grupach na portalu Facebook.

3-7 lipca 2018 r. – Jubileuszowa Pielgrzymka śladami Matki Założycielki
W dniu 3 lipca 2018 z domu generalnego w Grodzisku Maz. wyruszyła autokarowa pielgrzymka Sióstr na Ukrainę, gdzie są początki naszego Zgromadzenia. Pomysłodawcą i przewodnikiem duchowym pielgrzymki była Matka Generalna Antonina Kasjaniuk. Dzięki pomocy i wielkiemu zaangażowaniu Ks. Proboszcza Grzegorza Drausa ze Lwowa mogłyśmy dotykać śladów miejsc gdzie powstawało nasze Zgromadzenie, gdzie żyły i pracowały Matka Założycielka i pierwsze Siostry Zgromadzenia. (CZYTAJ DALEJ...)
Srebrny Jubileusz 2018 - Grodzisk Mazowiecki
1 lipca 2018 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz. rocznicę 25- lecia profesji zakonnej przeżywało 9 Sióstr : s. Krystyna Sikora , s. Emanuela Góra,  s. Milena Kowalska, s. Rachela Chilicka, s. Marzena Glusiec, s. Dagmara Szkoda, s. Monika Albiniak,  s. Danuta Ziomek , s. Maristella Zgrzendek. (CZYTAJ DALEJ...)
Złoty Jubileusz s. Elwiry Piekarskiej w Irenie
Dnia 17. 06. 2018 r. swój Złoty Jubileusz – 50 lat życia zakonnego obchodziła w Irenie s. Elwira Piekarska. W czasie Jubileuszowej Eucharystii koncelebrowanej przez Ks. Proboszcza Dra Michała Mierzwę i Ks. Kapelana Mieczysława Jańca, s. Elwira po homilii odnowiła śluby zakonne. W Uroczystości uczestniczyła Matka gen. Antonina Kasjaniuk wraz z Siostrami z Zarządu oraz Siostry przybyłe z pobliskich placówek oraz cała Ireńska Wspólnota. Po Mszy św. odbył się montaż słowno-muzyczny, którego treść była wypełniona słowami wdzięczności za dar i łaskę powołania. Jubileusz to czas łaski i dziękczynienia, które przedłuża się, by nasza Jubilatka przez cały rok mogła korzystać z obfitości duchowych darów, które są do Jubileuszu przypisane.
Przemyśl – 3 czerwca 2018 r. - Jubileusz Siostry Szymony
„Wielbi dusza moja Pana”
W dniu 03.06.2018 r. Wspólnota Sióstr Opatrzności Bożej z Przemyśla przeżywała radosną Uroczystość 50 – lecia ślubów zakonnych Siostry Szymony Telus. Msza Święta jubileuszowa której przewodniczył Ks. Prałat Jan Mazurek wraz z kapłanami:
Ks. Krzysztofem Rzepką i Ks. Proboszczem Henrykiem Dobosz, rozpoczęła się o godz. 12:00.
Po Eucharystii i wspólnym świętowaniu przy stole, wszyscy zaproszeni goście udali się na salę teatralną, na sztukę przygotowaną przez wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii pt.: ”Moja droga do Nieba”.  Rekreacja sprawiła wiele radości i dała wiele cennych wskazówek jak należy odnaleźć swoją drogę do szczęścia.
Czcigodnej Siostrze Jubilatce życzymy, by Pan w Swej Opatrzności obficie
Jej błogosławił i umacniał w dalszym kroczeniu za Jezusem. Szczęść Boże.  
2 czerwca 2018 – XXII spotkanie młodych w Lednicy.
W sobotę 2 czerwca br. pod Bramę Rybę znowu zjechały tysiące osób z całego kraju i zza granicy. Wśród uczestników było kilka Sióstr naszego Zgromadzenia wraz z młodzieżą z miejsc w których pracują.Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem “JESTEM”. Jestem Chryste, bo Ty tego chciałeś. JESTEM – kocham i chcę nadal ofiarowywać swoje życie dla Ciebie w służbie drugiemu człowiekowi.

27 czerwca 2018 r. – Niedziela Trójcy Św. – Patronalne Święto naszego Zgromadzenia
"O jutrze masz wiedzieć jedynie to, że Opatrzność Boża wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce"
O. Lacordaire
O Bożej Opatrzności można by mówić i pisać wiele. Czym więc jest owa Opatrzność? To nic innego jak wielka troska Boga - zrządzenie, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenia do doskonałości. Boża Opatrzność jest wielką tajemnicą, jest przymiotem Boga Ojca, który roztacza opiekę nad wszystkim co stworzył, a szczególnie nad człowiekiem, by doprowadzić go do pełnej doskonałości i ostatecznego celu jak mówi A. Zuberbier.(CZYTAJ DALEJ...)


3/4 maja 2018 r. - Nocne czuwanie Sióstr w Tokyo
W łączności z Siostrami zgromadzonymi na nocnym czuwaniu Zgromadzenia u św. Józefa w Kaliszu, Siostry Misjonarki z Japonii modliły się na całonocnej Adoracji w kościele św. Anzelma w Tokyo. (CZYTAJ DALEJ...)
3/4 maja 2018 r. - Nocne czuwanie Zgromadzenia u św. Józefa w Kaliszu
W jubileuszowym Roku 160 – lecia istnienia Zgromadzenia, zachęcone przez Matkę Generalną Antoninę Kasjaniuk  podjęłyśmy nocne czuwanie modlitewne u św. Józefa w Kaliszu z 3/4 maja br.
Modlitwę rozpoczęłyśmy już od godz. 17.00, razem z pielgrzymami którzy w każdy pierwszy czwartek miesiąca przybywają do Kalisza by modlić się w intencji rodzin i o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. (CZYTAJ DALEJ...)
Niedziela 29 kwietnia 2018 – wiosenne pielgrzymowanie
Siostry ze Wspólnoty w Grodzisku Maz. ostatnią niedzielę kwietnia wykorzystały na wiosenne pielgrzymowanie. Jedne wybrały Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Pani Podlasia, by tuż przed rozpoczęciem miesiąca maja poświęconego szczególnej czci Matki Bożej, powierzyć Jej wszystkie troski i radości osobiste, całej Wspólnoty i Zgromadzenia. Inne wybrały się do Oświęcimia, po drodze nawiedzając Matkę Bożą Częstochowską na Jasnej Górze, by w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości modlić się za tych którzy polegli czy zostali zamordowani w nieludzkiej wojnie.
Bogu niech będą dzięki za dar Wspólnoty i wspólnego pielgrzymowania, za piękno polskiej ziemi i jak drogowskazy rozsiane Sanktuaria, Kościoły i Kaplice by pośród ludzkich dróg łatwiej odnaleźć tę jedną prawdziwą, prowadząca do Domu Ojca.  
19 – 22.04.2018 r. – Spotkanie formacyjne kolejnej grupy Sióstr w Grodzisku Maz.
„Cel życia konsekrowanego polega na staniu się podobnym do Pana Jezusa i na całkowitej ofierze, to właśnie do tego winna zdążać formacja ciągła, a co więcej: właśnie na tym polega.
Jest to droga stopniowego  przyswajania sobie [ze strony młodego a potem dorosłego człowieka] uczuć Chrystusa do Ojca”. /Jan Paweł II, Vita Consecrata, 65./
W ramach formacji permanentnej Zgromadzenia odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Sióstr w domu generalnym w Grodzisku Maz.(CZYTAJ DALEJ...)
3/4. 05. 2018 r. - CZUWANIE NOCNE W KALISZU
W Roku św. Józefa zapraszamy nasze Rodziny, Przyjaciół Zgromadzenia, oraz wszystkich, którzy pragną włączyć się z nami w modlitwę na nocne czuwanie do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, które odbędzie się w dn. 3/4.05.(z czwartku na piątek).
22. 04. 2018 r. – Niedziela Dobrego Pasterza
IV Niedziela Wielkanocna przeżywana jest w Kościele jako tzw. Niedziela Dobrego Pasterza i rozpoczyna tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Zachęcamy, aby w tym tygodniu szczególną modlitwą objąć wszystkich młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem drogi swojego powołania. Prosimy także o modlitwę o dar nowych powołań do naszego Zgromadzenia.
Dziewczęta, które chciałyby zobaczyć jak wygląda nasze codzienne życie i pochylić się nad tajemnicą Bożego powołania, zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego na WEEKEND W KLASZTORZE w dn. 18 – 20 maja.
Zapraszamy także na inne spotkania i rekolekcje w naszym Zgromadzeniu. Aktualne terminy podane są w zakładce Referat Powołań.
Łąka – 7 kwietnia 2018 r. – zmarła śp. S.        Nikodema Szeliga
Z wiarą i ufnością w Boże Miłosierdzie informujemy, że dnia 7 kwietnia 2018 r. – w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego - Pan odwołał do siebie nastepną Siostrę naszego Zgromadzenia. Po cierpieniu i przebytej chorobie, zmarła w Łące śp. S. Nikodema Szeliga. Polecamy naszą zmarłą Siostrę modlitwom wszystkich, prosząc by Miłosierny Pan przebaczył Jej grzechy i otworzył Jej bramy nieba.
               NEKROLOG
Wielka Wieś – 3 kwietnia 2018 r. – pogrze S. Euzebii Jaworskiej i S. Joeli Dybowskiej
Dnia 3 kwietnia 2018 wspólnota Sióstr Opatrzności Bożej  z Wielkiej Wsi odprowadziła na miejsce wiecznego spoczynku dwie współsiostry S. Euzebię Jaworską i S. Joelę Dybowską. Pierwsza odeszła do Domu Ojca S. Euzebia, a było to w Wielki Czwartek, a kolejna w Niedzielę Zmartwychwstania. Obie naznaczone krzyżem choroby i cierpienia. (CZYTAJ DALEJ...)
Wielka Wieś – 1 kwietnia 2018 r. – zmarła śp. S. Joela Dybowska
1 kwietnia 2018 r., tj. w Niedzielę Zmartwychwstania Pan odwołał do siebie kolejną Siostrę naszego Zgromadzenia, także ze Wspólnoty w Wielkiej Wieś. Po krótkiej chorobie w poranek Wielkanocny zmarła śp. S. Joela Dybowska. Polecamy naszą zmarłą Siostrę modlitwom wszystkich, prosząc by Chrystus Zmartwychwstały otworzył Jej bramy nieba.

Wielka Wieś – 29 marca 2018 r. – zmarła śp. S. Euzebia Jaworska
W Wielki Czwartek 29 marca br. w godz. miłosierdzia do Domu Ojca odeszła w wieku 95 lat nasza ukochana S. Euzebia Jaworska. W ostatnich latach życia niosła krzyż choroby,  który powoli odbierał jej siły. Mimo cierpienia starała się być wierną obowiązkom życia zakonnego. Polecamy nasza zmarłą Siostrę modlitwom wszystkich, prosząc by Miłosierny Pan przyjął Ja do swej Chwały.
Dekoracje Ciemnic i Bożych Grobów w kościołach gdzie posługują Siostry Opatrzności Bożej
FOTORELACJA
Życzenia POB
Grodzisk Maz. - Wielki Czwartek – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w tajemnicy Eucharystii, którą ustanowiłeś w Wielki Czwartek. Bądź uwielbiony w tajemnicy kapłaństwa, które powierzyłeś apostołom i ich następcom w ten niezwykły wieczór, rozpoczynając swoją Paschę. Bądź uwielbiony w darze nowego przykazania miłości, które w tym samym dniu dałeś swoim uczniom: Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. (CZYTAJ DALEJ)

Wielki Czwartek
Dzień ustanowienia przez Chrystusa Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa,
Dzień kiedy Miłość uobecnia się na milionach ołtarzy świata aby być Bogiem z nami.
Dziękujemy Chrystusowi za ten Wielki Dar, dziękujemy za Kapłanów którzy posługują naszym Wspólnotom i modlimy się byli Kapłanami na wzór Jezusowego Serca.
7-14.03.2018 - Spotkanie formacyjne Sióstr Juniorystek
Od 07 do 14 marca Siostry Juniorystki: S. Jadwiga, S. Lena z Grodziska Mazowieckiego, s. Emma z Przemyśla i s. Irena z Lublina przeżywały zimowy zjazd formacyjny z Siostrą Mistrzynią Zdzisławą. Pierwsza część odbyła się w Irenie, a druga w Grodzisku Mazowieckim.
Był to intensywny i twórczy czas. (CZYTAJ DALEJ)
Essiengbot – luty 2018 r. - «Jeune, Jésus a besoin de toi» tzn : MLODY CZLOWIEKU, JEZUS CIEBIE POTRZEBUJE!
Pod tym hasłem ruszyła XXVII pielgrzymka młodzieżowa do Nguelemedouka do Matki Dobrej Nadziei. Jak co roku tak i tym razem również z naszej parafii z Essiengbot, wyszła grupa młodych, by zanieść Maryi mnóstwo intencji.(CZYTAJ DALEJ...)
Luty 2018 – pielgrzymka do Fatimy Ruchu Opatrzności Bożej z Kraśnika
Dzieci i młodzież z Ruchu Opatrzności Bożej wraz z S. Zenobią Stręciwilk w ramach ferii zimowych odbyli pielgrzymkę do Matki Bożej Fatimskiej. Pielgrzymia droga do Fatimy prowadziła przez Hiszpanię, gdzie zwiedzili Barcelonę i Madryt oraz uczestniczyli w Jubileuszowej Mszy Św. w Montserrat podczas, której śpiewał słynny chłopięcy chór  prowadzony przez Benedyktynów. (CZYTAJ DALEJ...)
Kamerun - Essiengbot - budowa kolejnych sal  lekcyjnych dla szkoły podstawowej
Pozdrawiam z naszej misji. Pora sucha zmobilizowała nas  do rozpoczęcia budowy dwóch sal lekcyjnych, gdyż dotychczasowe budynki  nie mieszczą już wciąż wzrastającej liczby dzieci. Dzięki pomocy wielu osób, udało nam się zebrać materiał do budowy i równocześnie rozpocząć prace. Tak jak przy budowie przedszkola, rodzice pomogli przy kopaniu fundamentów, tak i tym razem również oni wnieśli swój wkład. Bardzo gorąco dziękuję za wszelki wkład w naszą budowę. Dziękuję za każdą pomoc i wsparcie. Dziękuję też za wszystkie adopcje, które sprawiają ze liczba dzieci  w szkole i w przedszkolu wciąż  wzrasta. Dziękuję za zaangażowanie Wszystkich Sióstr w sprawę edukacji naszych dzieci i organizowanie wszelkich pomocy na rzecz szkoły. Niech Pan wynagradza poświecenie i udziela błogosławieństwa. Szczęść Boże s. Regina   -    Essiengbot
Oaza modlitwy w Ochotnicy Dolnej- 22-  27.01.2018
W tym roku już po raz kolejny  S. Immakulata Podczasiak wraz z Ks. Markiem  Wyszomierskim wzięła udział w zimowych rekolekcjach ONŻ diecezji łowickiej. 26  – osobowa grupa młodzieży spędziła ten czas, rozważając Słowa z  Ewangelii  św. Jana: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”(J 1,38). Podczas  spotkań w małych  grupach, uczestnicy w oparciu o własne  doświadczenia i Słowo Boże, szukali  odpowiedzi na pytania: czym jest  radość, czy cisza jest potrzebna, kim jest  prawdziwy przyjaciel. Każdy  dzień był wypełniony modlitwą wspólną i  indywidualną. W czasie spacerów  i wspólnego ogniska młodzież animowała wspólne  zabawy na śniegu oraz  tańce integracyjne.  Czwartkowy wyjazd do Krościenka  był  okazją do refleksji nad charyzmatem Ruchu Światło-Życie, a  konferencje Księdza i  Siostry przybliżyły młodym tematy dotyczące roli  czystości serca oraz powołania  kapłańskiego i zakonnego. Końcem  rekolekcji były odwiedziny Matki Bożej  Jasnogórskiej, w Częstochowie,  gdzie każdy uczestnik z wiarą zawierzył Maryi,  siebie i swoją  przyszłość.
Styczeń 2018 r. – Peregrynacja relikwii św. Bakhity w naszych Wspólnotach
Od 13 stycznia br. w niektórych naszych Wspólnotach trwa peregrynacja relikwii św. S. Józefiny Bakhity, patronki współczesnych niewolników. Przez Jej wstawiennictwo polecamy Bogu ofiary wszelkich form współczesnego niewolnictwa i modlimy się o nawrócenie dla oprawców tego procederu. W sposób szczególny pamiętając też o kobietach i dziewczętach zniewolonych moralnie i uwikłanych w grzechy nieczystości, o których nawrócenie i zbawienie tak bardzo zabiegała nasza Matka Założycielka Sł. Boża Antonina Mirska.
św. Bakhito - nadziejo zniewolonych – otwieraj nasze serca na Bożą miłość – módl się na nami.
Sł. Boża Matko Antonino Mirska – wstawiaj się z a nami
Styczeń 2018 r. – IV tydzień rekolekcji ignacjańskich w Szczawnicy
W dniach od 6 do 14 stycznia 2018 r. w Szczawnicy kolejna grupa Sióstr wzięła udział  w IV tygodniu rekolekcji  ignacjańskich. Rekolekcje prowadzili Ojcowie Jezuici: O. Artur Wenner i O. Jan Mazur.(CZYTAJ DALEJ.
Kraśnik – 9 stycznia 2018 r. – poświęcenie kaplicy domowej
We Wspólnocie w Kraśniku w dniach od 9 do 11 stycznia br. miała miejsce wizytacja kanoniczna Matki Generalnej Antoniny Kasjaniuk. Bardzo radosnym wydarzeniem tych dni było poświęcenie kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego w domu Sióstr i pozostawienie w tabernakulum Najświętszego Sakramentu. Kaplicę poświęcił Ks. Proboszcz Janusz Stefanek, po czym w kościele parafialnym odprawiona została Msza św. w intencjach Zgromadzenia, Wspólnoty Sióstr w Kraśniku i Dobroczyńców. Dziękujemy Miłosiernemu Panu, że zamieszkał pod jednym dachem z nami.
                                                                                                                           Siostry z Kraśnika
AYOS – KAMERUN – Jasełka
31 grudnia w niedziele św. Rodziny w naszym kościele w Ayos zostały wystawione Jasełka, które przygotowała S. Dariusza Dąbrowska. Były one przedstawiane w czasie Mszy św. dla dzieci i młodzieży. W tym roku brało w nich udział wielu aktorów: tj. dzieci z grupy dziecięcej- dzieci świata, którą prowadzi s. Dariusza. Wśród aktorów była Maryja, Józef i mały Pan Jezus (dziecko które miało 6 dni). Nie zabrakło również pasterzy, Trzech Królów i Heroda, a także aniołków i diabłów, którzy kusili Heroda. Aniołowie mieli nowe skrzydła, które otrzymaliśmy od s. Maristelli z Miedzyrzeca Podl., za co dziękujemy. Przed Mszą św. dzieci otrzymały posiłek, by miały siłę występować w przedstawieniu, a po Mszy św. otrzymały ciastka i cukierki.  

27.12.2017 r. - 2.01.2018 r. - Rekolekcje w Grodzisku Maz.
Jak co roku na przełomie roku w domu generalnym w Grodzisku Maz. odbyła się pierwsza seria rekolekcji zakonnych dla Sióstr. W rekolekcjach wzięły udział Siostry z różnych placówek w Polsce i z za granicy (Szwajcaria i Ukraina), przewodniczył O. dr Tomasz Zamorski OP. W pierwszą godzinę Nowego 2018 Roku Siostry modliły się podczas Mszy św., prosząc Pana, by wszystkie pozostałe godziny i minuty tego Jubileuszowego dla Zgromadzenia Roku, Bóg Trójjedyny uświęcał swoją łaską. Umocnione Bożymi darami i łaskami Siostry, powróciły do swoich domów zakonnych z nadzieją i odwagą do podejmowania kolejnych zadań w duchu charyzmatu Zgromadzenia.
Życzenia od Przyjaciół Zgromadzenia

Życzenia od Przyjaciół Zgromadzenia II
Dekoracje bożonarodzeniowe w kościołach i kaplicach gdzie posługują Siostry Opatrzności Bożej.
FOTORELACJA
Grodzisk Maz. - 20 grudnia 2017 r.
Z wiarą i ufnością w Boże Miłosierdzie informujemy, że 20 grudnia 2017 w Łące k/Rzeszowa w 96 roku życia zmarła Siostra Adela Wiśniewska. W Zgromadzeniu przeżyła 68 lat. Prosimy o modlitwę w intencji naszej  zmarłej Siostry Adeli, by Miłosierny Pan przebaczył Jej grzechy i przyjął Ją do swojej chwały  nieba.
Jubileusz 160-lecia Zgromadzenia w Kamerunie
160 - lecie naszego Zgromadzenia świętowałyśmy także na ziemi afrykańskiej. Święto odbyło się w naszym gronie zakonnym. Siostry z obydwu misji spotkały się w Ayos. Nasze świętowanie rozpoczęłyśmy w sobotę pierwszymi Nieszporami. W niedzielę o godz. 11.00 uczestniczyłyśmy we Mszy św. sprawowanej w intencji naszego Zgromadzenia. Msze św. odprawił O. Robert Szymański – paulin. Wszyscy uczestnicy modlili się za nas, wyrażali swoją modlitwę także tańcem i śpiewem. Na koniec Mszy świętej młodzież złożyła nam życzenia, podziękowała za naszą pracę misyjną a dzieci ofiarowały nam bukiety kwiatów. Po Mszy św. wiele dzieci i młodzieży przyszło przed nasz dom by dalej cieszyć naszym świętem. Śpiewali dla nas i tańczyli a na koniec zostali poczęstowani cukierkami.

Jubileusz 160 – lecia istnienia i działalności Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
Dzień 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to patronalne święto  Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej i data jego powstania. W tym roku to data szczególna, bo to właśnie 160 lat temu nasza Matka Założycielka Sł. Boża  Antonina Mirska w katedrze lwowskiej złożyła pierwsze śluby i dzień ten datowany jest jako początek naszego Zgromadzenia.
Centralne uroczystości dziękczynienia Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za dar Zgromadzenia, jego obecność i działalność w Kościele oraz za jego Założycielkę Sługę Bożą Matkę Antoninę Mirską odbyły się dnia 10 grudnia 2017 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz.(CZYTAJ DALEJ...)
18 listopada 2017 r. - Jubileusz 50-lecia działalności Przychodni Zdrowia w Essiengbot w Kamerunie
«Jak wysłowić wdzięczność ma za tysiące łask! Jak okazać miłość mą»
Jubileusz 50-lecia to wielkie święto! to szczególny czas; czas radości, wdzięczności i łaski.
Taki właśnie piękny, Złoty Jubileusz przeżywała ostatnio Wspólnota Sióstr wraz z całą misją w Essiengbot w Kamerunie, świętując 50 lat istnienia i  posługi tamtejszej Przychodni zdrowia.(CZYTAJ DALEJ...)
18 listopada 2017 r. – poświęcenie kaplicy w domu zakonnym w Zbrosławicach
18 listopada 2017 roku w domu Sióstr Opatrzności Bożej w Zbrosławicach odbyło się  poświęcenie kaplicy pod wezwaniem  Podwyższenia  Krzyża Świętego. Msza św., której przewodniczył Ks. Dziekan Zbigniew Wnękowicz została odprawiona o godz. 11.30.W uroczystości uczestniczyli również: Ks. Proboszcz Romuald Kokoszka oraz wspólnota Ojców Kamilianów ze Zbrosławic. Na tę Uroczystość przybyła Matka Generalna Antonina Kasjaniuk wraz z Siostrą Wikarią Marią Kaproń i Siostrą Ekonomką Honoratą Janowicz. Swoją obecnością zaszczycili nas również Państwo Wołczykowie którzy byli wykonawcami ołtarza do naszej Kaplicy.Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na radosne spotkanie przy stole.
         Dziękujemy Bożej Opatrzności za ten dzień w którym zamieszkał z nami Pan.
9 – 12 listopada 2017 r. – Grodzisk Maz. - Spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych
W dniach od 9 do 12 listopada 2017 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz., odbyło spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych i Sióstr Mistrzyń poszczególnych etapów formacji.   W spotkaniu uczestniczyło 35 Sióstr posługujących we Wspólnotach w Polsce i za granicą (Szwajcaria i Ukraina). (CZYTAJ DALEJ...)
5 listopada 2017 r. – Modlitwa na Cmentarzu Powązkowskim
W niedzielę 5 listopada Siostry Wspólnoty w Grodzisku Maz. odwiedziły Cmentarz Powązkowski w Warszawie, by pomodlić się przy grobach znanych i zasłużonych dla polskiej historii i kultury osób.  Wśród pochowanych ok. 1 miliona osób, znajdują się żołnierze powstań narodowych od insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, działacze niepodległościowi, wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści, myśliciele, lekarze, prawnicy, duchowni.
1 listopada 2017 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych
Święto ku czci Wszystkich Świętych ustanowił papież Jan XI w 935 r. On również wyznaczył na jego obchodzenie dzień 1 listopada. Kult świętych nie był wtedy jeszcze tak rozwinięty, jak dziś. Nie było świątyń pod wezwaniem Wszystkich Świętych, modlitw czy pieśni religijnych. Uroczystość ma przypominać nam przede wszystkim tych świętych, którzy nie mają swoich wspomnień liturgicznych.
Zgodnie z polską tradycją odwiedzamy w ten dzień cmentarze, by wspominać także naszych bliskich zmarłych. Zapalamy znicze na ich grobach, kładziemy wiązanki kwiatów i modlimy się w ich intencji.
Jubileusz 25-lecia pracy Sióstr Opatrzności Bożej w Równem (Ukraina)29.10.2017 r.
W niedzielę 29.10.2017 r.  w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła odbyła się Uroczystość Jubileuszowa 25-lecia pracy Sióstr  Opatrzności Bożej w Równem. Parafianie i zaproszeni goście uczestniczyli w modlitwie dziękczynnej na dwóch Mszach św. – o godz. 9.00 i o godz. 11.00.(CZYTAJ DALEJ...)
31 października 2017 r. – Golina - NA CMENTARZU I W SZKOLE
Anieli w bieli
Od paru już lat tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie organizowany jest bardzo optymistyczny w swoim przekazie dzień. Przyświeca mu hasło: „ANIELSKA RADOŚĆ”.(CZYTAJ DALEJ)

Grodzisk Maz. - 27 października 2017 r.
Z ufnością w  Boże  Miłosierdzie i chrześcijańską nadzieją informujemy, że dnia 27  października  2017 r.,w domu generalnym Grodzisku Maz., w wieku 88 lat  zmarła Siostra  Efrema Łukasik.
Prosimy  o modlitwę w  intencji naszej  Drogiej Siostry Efremy, by Miłosierny  Pan przebaczył Jej  grzechy i przyjął Ją do chwały  nieba.
Pogrzeb  zmarłej Siostry  odbył się 31 października br. o godz. 12.00 w  kaplicy domu generalnego, po  czym ciało Jej złożone zostało na nowym  cmentarzu w Grodzisku Maz.  
8 października 2017 r. - Jubileusz 80 – lecia posługi Sióstr Opatrzności Bożej
w Międzyrzecu Podlaskim
Bogu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki za posługę Sióstr na podlaskiej ziemi.
W dniu 8 października 2017 roku jubileuszowe dziękczynienie rozpoczęło się od uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele  świętego Józefa. Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda – ordynariusz diecezji siedleckiej. Koncelebrowali kapłani: Ks. Infułat  Kazimierz  Korszniewicz, Ks. Dziekan Józef Brzozowski, Ks. Henryk Skolimowski,  Ks. Prałat Tadeusz Karwowski, Ks. Piotr Osiński oraz Ks. Leszek Borysiuk – kapelan Księdza Biskupa. (CZYTAJ DALEJ...)

28.09. – 1.10.2017 r. – Spotkanie formacyjne Sióstr w Grodzisku Maz.

Ustawiczna praca nad sobą jest warunkiem absolutnie koniecznym, ażeby „zakonnik stał się dojrzałym w Chrystusie”. Inaczej światło, które zostało w nim zapalone w formacji nowicjackiej, stanie się ciemnością (Łk 11,35).
By się tak nie stało potrzeba odnowy. Taką możliwość miały Siostry zebrane w domu generalnym w Grodzisku Maz. w dniach od 28 września do 1 października br. (CZYTAJ DALEJ...)
24 września 2017 r. – Poświęcenie nowej kaplicy w Irenie
24 września 2017 rok (niedziela) odbyło się w Irenie poświęcenie nowej kaplicy p.w. Bożego Miłosierdzia. Uroczystości przewodniczył Ks. Bp. Stefan Regmunt, Przewodniczący Zespołu KEP do spraw Służby Zdrowia i Chorych.  (CZYTAJ DALEJ...)

DZIEŃ RODZINY: ”KOŚCIÓŁ- RODZINA BOŻA”-20 sierpień 2017

Dziś wspólnota wiernych z kościoła filialnego św.Michała przy naszym klasztorze świętowała „Dzień Rodziny” pod hasłem: „Kościół-rodzina Boża”. Poprzez wspólną modlitwę i zbawę dorośli i dzieci zagłębiali się w Tajemnicę Kościoła.(CZYTAJ DALEJ...)
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16) - rekolekcje oazowe w Bukowinie Tatrzańskiej
Odpowiadając na wezwanie św. Pawła do głoszenia Słowa Bożego, w dniach 15-31.07.
w malowniczej miejscowości, u podnóża Tatr odbyły się rekolekcje Oazy Nowego Życia 1 stopnia diecezji częstochowskiej. Głównym odpowiedzialnym był ks. Łukasz Mazurek, któremu towarzyszyła pięcioosobowa diakonia: dk Kamil Cieśla, kleryk Michał Szarek,
s. Immakulata Podczasiak oraz Anna Dorobisz i Weronika Dudek. (CZYTAJ DALEJ)
“W drogę z nami wyrusz Panie”
Sierpień to miesiąc pielgrzymowania do Matki Bożej Częstochowskiej. Na szlak pielgrzymkowy wraz z tysiącami pątników wyruszyły też nasze Siostry. Z różnych stron i w różnych grupach ale do tego samego celu – do najlepszej Matki Maryi. Z trasy pielgrzymkowej przesyłają wszystkim serdeczne pozdrowienia i zapewniają o modlitewnej pamięci.
“Kimże jestem Panie , mój Boże, że doprowadziłeś mnie aż dotąd”
31 lipca 2017 r. w uroczystość św. Ignacego Loyoli w Grodzisku Maz. S. Rozanna Gładysz świętowała Jubileusz 25 lecie konsekracji zakonnej. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył J. E. Ks. Biskup Stefan Regmunt z Zielonej Góry. Razem z S. Rozanną modliły się Siostry wspólnoty domu generalnego w Grodzisku, gdzie posługuje Jubilatka, Siostry z innych placówek oraz przedstawiciele najbliższej Rodziny.
Bogu niech będą dzięki za dar powołania i trwanie w nim S. Rozanny oraz za wszystkie łaski których Pan udzielił jubilatce i przez nią Zgromadzeniu i wszystkim wśród których posługiwała przez 25 lat.
„Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś”
Dnia 30  lipca br. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. miała miejsce Uroczystość pierwszej profesji zakonnej S. Ireny Łuka. W obecności Sióstr Wspólnoty domu generalnego, Sióstr Misjonarek z Japonii i z Kamerunu, Sióstr gości i najbliższej Rodziny, Siostra Irena na ręce Przełożonej Generalnej Matki Antoniny Kasjaniuk złożyła śluby zakonne na rok. (CZYTAJ DALEJ...)
Rekolekcje w Grodzisku Maz.
W dniach 22 – 28 lipca br. w domu generalnym w Grodzisku Maz. odbyły się rekolekcje zakonne, którym przewodniczył Ks. Leszek Woźnica – Filipin z Gostynia. W rekolekcjach wzieły udział 23 Siostry. Podczas Eucharystii kończącej rekolekcje Siostry odnowiły Śluby zakonne, a Siostry Juniorystki kolejny raz złożyły Profesje zakonna na rok.
Wszystko na większą chwałę Bożą!
17 lipca 2017 – Obłóczyny w Essiengbot Kamerunie
Dziś w naszej Wspólnocie w Essiengbot obchodziłyśmy wielkie święto. Nasza pierwsza kameruńska Postulantka została przyjęta do Nowicjatu i dostała nowe imię. Od dziś Postulantka Gaelle Blanche Abee to S. Maria Augustyna.(CZYTAJ DALEJ)
19 lipca 2017 r. – Pogrzeb S. Herminy Jaskulskiej
19 lipca br. w Częstochowie odbył pogrzeb naszej zmarłej S. Herminy Jaskulskiej. Mszy św. odprawionej w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przewodniczył Proboszcz Parafii – Ks. Prałat Andrzej Sobota, przy współkoncelebrze trzech innych kapłanów. W pogrzebie uczestniczyły licznie zebrane Siostry naszego Zgromadzenia z Matką Generalną Antoniną Kasjaniuk oraz najbliższa Rodzina zmarłej Siostry. S. Hermina zmarła dnia 17 lipca 2017 r. w godzinie Miłosierdzia. Była najstarszą Siostrą naszego Zgromadzenia i odeszła do Pana w dniu swoich 98 urodzin. W Zgromadzeniu przeżyła 80 lat.
Polecamy Jej duszę Miłosiernemu Zbawicielowi, by przebaczył jej grzechy i przyjął ja do radości Nieba.

Spotkanie formacyjne w Irenie
Od 10 lipca przez cały tydzień odbyło się spotkanie formacyjne przygotowujące do złożenia zakonnej Profesji czasowej Siostry Nowicjuszki Ireny i Sióstr Juniorystek: S. Jadwigi, S. Emmy i S. Leny. Ten szczególny czas prowadziła S. Mistrzyni Zdzisława, która przez konferencje, pomogła nam pochylać się nad tajemnicą i pięknem ślubów składanych z miłości, która „ma Imię i Twarz Jezusa”. (CZYTAJ DALEJ)
12 lipiec 2017 – Grzybobranie
Lato  w pełni, niektóre Siostry korzystają z jego uroków, spędzając urlop w domach rodzinnych. Siostry ze Wspólnoty w Grodzisku Maz. postanowiły choć na chwilę poczuć pełnię lata i zakosztować jego uroków ... w lesie. Poświęcając dwie godziny z pracowitego dnia wybrały się na grzyby do pobliskiego lasu. Było warto, grzybów nie było aż tak dużo, ale wystarczyło na pożywny sos dla całej Wspólnoty, a przyjemność tych chwil pozostanie na długo w pamięci.
Bogu niech będą dzięki za piękno przyrody,  uroki lasu, zapach  leśnego runa, za stojącego równo małego prawdziwka i stukot  dzięcioła –  to wszystko przypomina nam nieustannie, że Stwórca pięknego świata   jest Wszechmocny i kocha nas miłością wielka i nieogarnioną.
Jubileusz to czas na wdzięczność
9 lipca 2017 r. we Wspólnocie domu generalnego naszego Zgromadzenia siedem Sióstr świętowało 25-lecie konsekracji zakonnej: S. Klaudia Rząd, S. Amadea Goliszewska,S. Adelina Szkoda, S. Imelda Moskowicz, S. Julianna Niemirowska, S. Gracjana Leoszko i S. Rozanna Gładysz. Uroczysta Msza św. z odnowieniem ślubów zakonnych miała miejsce o godz. 12:00. Przewodniczył jej O. Prof. Andrzej Baran OFM Cap. z Lublina, który wygłosił piękną homilię ukazującą istotę konsekracji zakonnej. W koncelebrze uczestniczyli: Ks. Grzegorz Myłek, Marianin – misjonarz z Kamerunu i Ks. Kapelan Wiesław Kosiński.(CZYTAJ DALEJ)
Bielsk Podl. – 26 czerwca – 7 lipca br. - ,,Przystanek wakacje”
W dniach 26.06. – 07.07.2017 r. w parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim odbyły się warsztaty – półkolonie ,,Przystanek wakacje”, które zostały zrealizowane przez S. Wiktorię Byszuk i P. Iwonę Kołos. W warsztatach wzięło udział 32 uczestników  od 8 do 13 roku życia. (CZYTAJ DALEJ)

2 lipca 2017 r. - Jubileusz 25–lecia Domu Zakonnego w Częstochowie
2 lipca 2017 r. uroczyście obchodzono Jubileusz utworzenia domu zakonnego w Częstochowie mieszczącego się przy ulicy Poleskiej 146. Od początku powyższe miejsce związane jest z pracą dydaktyczno-wychowawczą przedszkola prowadzonego przez nasze Zgromadzenie, dlatego od wielu miesięcy do wspólnego dziękczynienia Bogu za dom zakonny Sióstr Opatrzności Bożej w Częstochowie włączyły się dzieci poprzez naukę piosenek, wierszy, historii przedszkola, a także wykonanie ozdób pomieszczeń.
   Uroczystość 2 lipca 2017 r. rozpoczęto o godz. 11:00 na Jasnej Górze Mszą świętą pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Wątroby wieloletniego przyjaciela domu.(CZYTAJ DALEJ)
25 czerwca 2017 – Szczawnica – Złoty Jubileusz ślubów zakonnych  S. Ksawery Pyć
W niedzielę 25 czerwca br.  kolejna nasza Złota Jubilatka – S. Ksawera Pyć przeżywała swój Jubileusz. W gronie najbliższej Rodziny i Kapłanów razem z Matką Generalną Antoniną Kasjaniuk, z Siostrami z Zarządu i zaprzyjaźnionymi Siostrami, S. Ksawera dziękowała Bożej Opatrzności za łaski otrzymane podczas 50 lat życia zakonnego. (CZYTAJ DALEJ)

21 czerwca 2017 r. – Łąka k/Rzeszowa – Odznaczenie “Bene Merenti” dla dwóch Sióstr naszego Zgromadzenia
Na dzień 21 czerwca br. Opatrzność Boża przygotowała dla naszego Domu w Łące niecodzienne wydarzenie. Niespodziewanie przybył do nas Ks. biskup Senior diecezji rzeszowskiej – Bp Kazimierz Górny. Celem tej wizyty było nadanie odznaczeń i wręczenie Dyplomów Bene Merenti dla dwóch Sióstr naszej Wspólnoty: S. Barbary Grycman – długoletniej dyrektor DPS w Łące i S. Hilarii Banaś – pracującej przez 58 lat w grupie dzieci leżących w tymże DPS.  Odznaczając dwie Siostry pracujące długie lata z niepełnosprawnymi i najbardziej potrzebującymi dziećmi w DPS w Łące Ks. Biskup wyraził tym samym wdzięczność dla wszystkich Sióstr poświęcających się tej niełatwej pracy.
18 czerwca 2017 r. - Spotkanie z bł. Karoliną Kózkówną
W sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie 18 czerwca odbyła się ​uroczystość związana
z obchodzoną rocznicą 30-lecia jej beatyfikacji, w której wzięły udział  również Siostry Opatrzności Bożej wraz z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Przemyśla.(CZYTAJ DALEJ)
18 czerwca 2017 – Złoty i Srebrny Jubileusz Profesji zakonnej w Jastrowiu
Wspólnota Sióstr w Jastrowiu 18 czerwca 2017 r. cieszyła się radością przeżywania złotego i srebrnego jubileuszu życia zakonnego S. Loyoli Młynarczyk i S. Adeliny Szkody. Uroczyste Te Deum  zostało odśpiewane  podczas dziękczynnej Eucharystii sprawowanej o godz. 12.30 w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła przez licznie przybyłych  kapłanów, z udziałem Matki Generalnej S .M. Antoniny Kasjaniuk wraz z Siostrami z Zarządu – s. Rozanną Gładysz i S. Honoratą Janowicz,  zaproszonych  Sióstr, Rodziny i Przyjaciół oraz Parafian.(CZYTAJ DALEJ)
11 czerwca 2017 - Jubileusz 25 - lecia życia zakonnego S. Imeldy Moskowicz i
S. Amadei Goliszewskiej w Kraśniku:
Dojrzewać do pocałunku z Bogiem...
W patronalne Święto naszego  Zgromadzenia  świętowałyśmy w  Kraśniku  wraz  z  Rodziną  i  Przyjaciółmi  nasz  zakonny jubileusz. O godzinie 13.00. odprawiona była uroczysta Msza  Święta, którą  koncelebrowało 5  kapłanów: ks. proboszcz Janusz  Stefanek, tegoroczni jubilaci pochodzący z kraśnickiej parafii - ks. Jarosław Jęczeń, o. Eugeniusz Kowalski oraz ks. Andrzej  Kołodziejski i ks. Maksymilian Robak. W modlitwie łączył się z nami także spowiednik wspólnoty - o. Marian Kowalczyk.(CZYTAJ DALEJ)
11 czerwca 2017 – Uroczystość Trójcy Św. i Złoty Jubileusz S. Ludmiły Dycha
11 czerwca br. w Uroczystość Trójcy Św. w domu generalnym w Grodzisku Maz.  S. Ludmiła Dycha przeżywała Jubileusz 50 – lecia życia zakonnego. Dziękczynną Eucharystię podczas której Siostra Jubilatka odnowiła śluby zakonne, odprawiało dwóch kapłanów: Ks. Kapelan Wiesław Kosiński i Ks. Leszek Pachuta – Dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego  w Sandomierzu, siostrzeniec S. Ludmiły. Przybyła na tę Uroczystość także najbliższa Rodzina Siostry Jubilatki.(CZYTAJ DALEJ)
11 czerwca 2017 r. - UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW. W NAKAMEGURO
W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w naszym filialnym kościele św. Michała w Tokio-Nakameguro przeżywaliśmy radość I Komunii św. jednego z chłopców uczęszczającego na niedzielną szkółkę przy naszym klasztorze.(CZYTAJ DALEJ)
10 czerwca 2017 – Sion (Szwajcaria) – Jubileusz S. Gracjany Leoszko
POWOŁANIE DAR I TAJEMNICA - 10 czerwca 2017 roku w Wigilie Uroczystości Trójcy Świętej w naszej wspólnocie w Sion świętowałyśmy Jubileusz 25 lecia życia zakonnego siostry Gracjany Leoszko. Uroczystej Mszy św. podczas , której Jubilatka odnowiła śluby zakonne przewodniczył Ks. Marek Głąb. W dziękczynnej Eucharystii uczestniczyły Siostry z Visp   oraz przyjaciele naszego domu. Po Mszy św. wszyscy udali się do pięknie przygotowanej sali w naszym domu na świąteczny obiad i dalsze świętowanie we wspólnocie stołu. Do wspólnego świętowania dołączyli jeszcze Ks. Wiesław Chudzik nasz spowiednik i Ks. Bolesław Bieniek.
Wszystko na większą chwale Bożą - Za wspólne dziękczynienie Bogu i ludziom  niech będą dzięki.
8 czerwca 2017 r. – pogrzeb śp. S. Remigii Mazur
8 czerwca br. w Łące k/Rzeszowa pożegnaliśmy S. Remigię Wacławę Mazur, która 4 czerwca, w Uroczystość Zesłania Ducha Św. odeszła do Pana. Mszę św. pogrzebową odprawiało 6 kapłanów pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Parafii św. Onufrego w Łące – Ks. Andrzeja Buchowskiego. W pogrzebie wzięła udział Matka Generalna Antonina Kasjaniuk, Siostry z Zarządu Zgromadzenia, licznie przybyłe Siostry z wielu placówek, najbliższa Rodzina zmarłej Siostry oraz mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Łące. Po Eucharystii ciało zmarłej Siostry zostało złożone na miejscowym cmentarzu.
Łąka k/Rzeszowa 4 czerwca 2017  r.
Z wiarą i nadzieją na  Zmartwychwstanie w Chrystusie informujemy, o  śmierci Siostry Remigii Mazur. Zmarła w Łące 4 czerwca 2017 r. w 87 roku życia,  66 roku życia zakonnego. Polecamy duszę naszej  Kochanej Siostry Remigii Miłosiernemu Bogu, by  przebaczył Jej grzechy i przyjął Ją do chwały  nieba.

28 maja 2017–Łąka k/Rzeszowa–Jubileusz  50–lecia   życia zakonnego  S. Klary Indyk
Dzień  28 maja 2017 r. na długo zostanie w naszej pamięci, bowiem była to podwójna Uroczystość - Wniebowstąpienie Pańskie i Złoty Jubileusz życia zakonnego S. Klary Indyk.  Na tę uroczystość przyjechały: Matka Generalna S. M. Antonina Kasjaniuk, S.Maria – wikaria generalna i Siostra Honorata – ekonomka Zgromadzenia oraz S. Hiacynta Izdebska również Złota Jubilatka. Licznie zgromadziła się rodzina Siostry Jubilatki.(CZYTAJ DALEJ)
20 maja 2017r. - Wodzisław Śląski
Z wiarą i nadzieją życia wiecznego informujemy, że 20 maja 2017 r . w Wodzisławiu Śl.  w wieku 90 lat zmarła nasza Droga Siostra Alicja Kurczewska. Polecamy naszą zmarłą Siostrę, modlitwom, by Miłosierny Pan przebaczył Jej grzechy i przyjął Ją do Swojej Chwały.

13 maja 2017 – 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie
Jako  Wspólnota domu generalnego w Grodzisku Maz. łączyłyśmy się duchowo z   Ojcem św. Franciszkiem i pielgrzymami przebywającymi w Fatimie,  uczestnicząc  poprzez transmisję we Mszy św. kanonizacyjnej Hiacynty i  Franciszka Marto.
Wieczorem zachęcone przez Matkę Generalną  Antoninę, by w tym dniu zawierzyć  każdą Wspólnotę Zgromadzenia  Niepokalanemu Sercu Maryi, zebrałyśmy się w  kaplicy, by modlić się w  intencjach o które prosiła Maryja w Fatimie i oddać się  Jej w opiekę  poprzez Akt Zawierzenia przygotowany przez naszą Matkę Generalną.  
Maryjo Niepokalana – Matko Boża Fatimska – módl się za  nami
7 maja 2017 - Nowosielce – Jubileusz 50-lecia  życia zakonnego S. Hiacynty Izdebskiej
W niedziele 7 maja br. S.  Hiacynta Izdebska – jako  pierwsza z tegorocznych złotych Jubilatek  świętowała swój Jubileusz. Uroczystość  ta zgromadziła w Nowosielcach -  małej podkarpackiej wiosce, gdzie obecnie  posługuje S. Hiacynta, wiele  osób bliskich sercu Siostry Jubilatki.(CZYTAJ DALEJ...)
1 maja 2017 – Pielgrzymka do Gietrzwałdu
W jubileuszowym roku 140 – rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie Wspólnota Sióstr z Grodziska Maz. wraz z Matką Generalną Antoniną Kasjaniuk i Ks. Kapelanem Wiesławem Kosińskim wybrała się na autokarową pielgrzymkę do tegoż Sanktuarium.(CZYTAJ DALEJ...)


26 kwietnia 2017 r. – Nowy Zarząd Konferencji WPŻZZ
W czasie trwającego w Warszawie 135 Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych wybrany został nowy Zarząd Konferencji (zwany Konsultą) na lata 2017 - 2020. Z radością informujemy, że nasza Matka Generalna Antonina Kasjaniuk została ponownie wybrana na członkinię Konsulty.
Gratulujemy Kochanej Matce wyboru i z serca życzymy Bożej łaski i pomocy, by był to czas owocnej i twórczej pracy, tak dla życia konsekrowanego w Polsce, jak dla naszego Zgromadzenia. Zapewniamy o naszej modlitwie. AMDG
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA W TOKIO-NAKAMEGURO - 23 kwietnia 2017r.
Jak co roku w święto Miłosierdzia Bożego w kościele św. Michała Archanioła przy naszym klasztorze w Nakameguro  zgromadziła się rzesza czcicieli Miłosierdzia Bożego z Tokio i okolic na wspólnej modlitwie. Uroczystą Eucharystię sprawowaną przez O. Pawła Janocińskiego, dominikanina, poprzedziła Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której wierni odmówili różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie nabożeństwa zebrani otrzymali uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.(CZYTAJ DALEJ)
21/22 kwietnia 2017 r. - nocne czuwanie naszego Zgromadzenia na Jasnej Górze
W nocy z 21/22 kwietnia Br. Zgromadzenie nasze dziesiąty już raz podjęło nocne czuwanie na Jasnej Górze. U tronu Jasnogórskiej Pani licznie zgromadziły się Siostry z wielu Wspólnot w Polsce, grupa młodzieży z S. Przełożoną Urszulą ze Sławuty na Ukrainie, jak też młodzież, Przyjaciele Zgromadzenia, rodziny Sióstr i bardzo licznie przybyłe osoby świeckie związane z siostrami poprzez miejsca pracy.(CZYTAJ DALEJ)
WIELKANOC W JAPONII
Nasza wspólnota w Nakameguro obecnie jest wspólnotą japońsko-wietnamsko-polską.
Przy naszym kościele w Nakameguro gromadzi się również wspólnota wiernych niemiecko-języcznych. W takiej różnorodności kulturowej i językowej przezywałyśmy również Triduum Paschalne i Niedzielę Wielkanocną.(CZYTAJ DALEJ...)


Życzenia od Przyjaciół Zgromadzenia –Wielkanoc 2017Przygotowane dekoracje Ciemnic i Bożych Grobów w kościołach gdzie posługujemy, niech będą wyrazem naszej miłości i oddania Chrystusowi Panu, który cierpiał i umarł dla naszego Zbawienia.

Grodzisk Maz. – Niedziela Palmowa – Triduum Sacrum 2017 r.
Niedziela Zmartwychwstania
Uczestniczymy w procesji rezurekcyjnej i Rezurekcji, by ogłosić światu, że Chrystus Zmartwychwstał!
Wielka Sobota – Wigilia Paschalna
Wielką Sobotę przeżywamy w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Chrystusa, modląc przy Jego grobie. Wieczorem uczestniczymy w Wigilii Paschalnej, na którą składają się: Liturgia światła, niezwykle rozbudowana Liturgia Słowa i Liturgia chrzcielna, a na zakończenie Komunia św. i uroczyste błogosławieństwo z radośnie wyśpiewanym Alleluja!

Wielki Czwartek i Wielki Piątek
Pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich Kapłanów posługujących naszym wspólnotom.
Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy TRIDUUM SACRUM.
W Wielki Piątek czuwamy z Jezusem w czasie Jego męki i śmierci. Adorujemy Jego ciało złożone w grobie.

Niedziela Palmowa
Idziemy za Jezusem do Jerozolimy, trzymając w dłoniach poświęcone palmy, śpiewamy uroczyste “Hosanna Synowi Dawidowemu”!
O godz. 15.00 – uczestniczymy w drodze krzyżowej ulicami naszej Parafii. Idziemy z Chrystusem dźwigającym krzyż.
                                                                                                                                                                 FOTORELACJA
9 kwietnia 2017 - Niedziela Palmowa w Żelechowie
W Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej na Mszy św. z udziałem dzieci, oprawę liturgii Słowa przygotowała s. Przełożona Radosława wraz ze scholą dziecięcą. Po Mszy został rozstrzygnięty konkurs dla dziewczynek na najpiękniejszą palmę, a dla chłopców na najdłuższą.
6 – 9 kwiecień 2017 r. – Spotkanie formacyjne w Grodzisku Maz.
“Idźcie i głoście w życiu i posłudze osoby konsekrowanej”, to temat wiodący spotkania formacyjnego, które odbyło się w Grodzisku Maz., w domu generalnym w dniach od 6 do 9 kwietnia 2017 r. W spotkaniu wzięło udział 36 Sióstr. Prowadzącymi spotkanie byli: O. dr Waldemar Barszcz TOR S. dr Anna Maria Pudełko Apostolinka oraz nasza Matka Generalna Antonina Kasjaniuk. (CZYTAJ DALEJ)


ARCHIWUM


 
Szukaj
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego