Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej


Idź do treści

"W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół stanie się echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety, niech powtarza z ufnością i bez ustanku: «Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków» (Ps 25[24], 6)."

Bulla papieska na rok miłosierdzia 2016

U źródeł Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

Rok 1857 otwiera we Lwowie historię naszego Zgromadzenia. U jego początku stanęła Założycielka Sługa Boża Matka Antonina Mirska. Jej program życia - Ewangelię Bożej Opatrzności - niesiemy w świat jako jej duchowe córki.

Nowenna przed 200 Rocznicą Urodzin Sługi Bożej Matki M. Antoniny Mirskiej

2015/2016 - III Rok Nowenny

"Wszystko na większą chwałę Bożą"

Modlitwa:

Sługo Boża Matko Antonino Mirska uproś nam łaskę, aby całe nasze życie było uwielbieniem Boga i oddaniem Mu chwały.

Rozważania różańcowe ze Sługą Bożą M.Antoniną Mirską- tajemnice radosne, światła, bolesne, chwalebne

Opatrzność Boża

w najkrótszej definicji jest to opieka Boga nad światem i ludźmi. Oznacza ona zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. Opatrzność działa na różne sposoby: wyzwala ona wierzącego, wspiera go i pozwala mu zwyciężyć w stosownej chwili. Ufność pokładana w Opatrzności Bożej nie zwalnia nas od działania, czuwania, modlitwy i nieustannego czynienia dobra. Nie jest ona bezczynnym i biernym oczekiwaniem, przeciwnie - jest czynną współpracą z dziełem Bożym.
Bóg wzywa nas, abyśmy porzucili nasze troski, co nie znaczy to, że nie cierpimy i nie jesteśmy doświadczani. Ważne jest, abyśmy nigdy nie utracili zaufania do Boga i Jego Opatrzności

Zgromadzenie nasze w sposób szczególny ufa Bożej Opatrzności i oddaje Jej cześć. Służąc dziewczętom zagubionym, przeżywającym problemy moralne, zaniedbanym, osieroconym, siostry prowadzą ośrodki wychowawcze, domy dla dziewcząt i kobiet specjalnej troski, przedszkola, katechizują dzieci i młodzież.

Opatrzności Boża - czuwaj nad nami!

Jeśli chcesz wspomóc działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu,
podaruj
1% podatku na ten cel.

Nr KRS 0000124134 MOS Przemyśl

Ofiarodawcom z serca dziękujemy - Siostry Opatrzności Bożej

Modlitwy do Opatrzności Bożej

Opatrzność Boża w ludzkim życiu

Ewangelia Bożej Opatrzności...

Dobry Bóg przez Swoją Opatrzność okazuje człowiekowi miłość. Zachęca nas do tego Pan Jezus. "Jezus domaga się dziecięcego zawierzenia Opatrzności Ojca niebieskiego, który troszczy się o najmniejsze potrzeby swoich dzieci: "Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić?... Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6, 31-33, por. Mt 10, 29-31" (KKK 305).

Misje Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej od 1976 r.
prowadzi działalność misyjną.
Pierwszym krajem misyjnym była Japonia,
gdzie dziś Siostry Opatrzności Bożej pracują na trzech placówkach.
Kolejne kraje, gdzie Siostry podjęły pracę to: Szwajcaria, Ukraina, Włochy
i od 1999 r. Kamerun. I choć czasem wyglądają inaczej, bo w Kamerunie
noszą inny strój, to w każdym z tych krajów realizują charyzmat
Zgromadzenia w myśl zawołania Matki Założycielki:
Nic ponad miłość Chrystusa.


Jeśli chcesz wspomóc misje w Kamerunie i masz taką możliwość, to wiedz,
że Opatrzność Boża będzie dla Ciebie hojna.Bank PKO S.A. I O. w Żyrardowie
91 1240 3350 1111 0010 0769 1556


Bóg zapłać -siostry Opatrzności Boże

U źródeł | Aktualności | Matka Antonina Mirska | W duchu charyzmatu | Na drogach Bożej Opatrzności | Przedszkola | MOS | Referat powołań | Młodzież włączająca się w charyzmat Zgromadzenia | Teatr "Metamorfoza" | Być Siostrą Opatrzności | Misje | Foto galeria | Coś dla ducha | Archiwum | Przyjaciele Opatrzności Bożej | Skrzynka intencji | Modlitwy do Opatrzności Bożej | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego